Bankfokus Nr 1, 2018

Bankfokus Nr 1, 2018

Ett förslag ligger nu på riksdagens bord som ger Finansinspektionen befogenhet att i detalj reglera hur bankerna ska sköta utlåningen till företag och bostadsköpare. Nyligen beslutades om skärpt amorteringskrav och långtgående mandat till Finansinspektionen att införa så kallade makrotillsynsåtgärder. Det är hög tid att stoppa fortsatt detaljreglering av hushållens och företagens krediter, skriver Bankföreningens vd Hans Lindberg i detta nummer av Bankfokus.

   Norden och Sverige är en viktig marknad i Europa för stora företagsaffärer, vilket har lockat många utländska banker till Stockholm. Jan Olsson, Deutsche Banks Nordenchef och representant för de utländska bankerna i Bankföreningens styrelse, ser en dynamisk marknad med stark konkurrens.

Under våren lanseras Tambur, en portal för smartare tillträden vid bostadsaffärer. Banker, mäklare och inte minst bostadskunderna gynnas av kortare handläggningstid. Tambur har utvecklats av Bankföreningen och några av dess medlemmar. I februari lanserades informationssatsningen Oanade möjligheter som ska inspirera fler att använda digitala tjänster.

Dessutom i Bankfokus: Numera kan id-handlingar utfärdade av polisen kontrolleras digitalt genom en ny e-tjänst. Brexitförhandlingarna ännu i sin linda. Kod för ansvarsfull kreditgivning ska värna konsumenterna.

 

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 8