Bankfokus Nr 1, 2018

Jämförelse av bankvinster 2017

De fyra stora svenska bankernas lönsamhet 2017 var, liksom föregående år, något lägre än snittet för de mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen. Bankernas lönsamhet minskade dessutom något till följd av högre kapitalisering och minskade vinster totalt sett.

   Varje år gör Bankföreningen en sammanställning över hur lönsamheten ser ut för bankerna jämfört med andra stora företag på Stockholmsbörsen. Avkastningen på eget kapital jämförs för de mest omsatta företagen, OMXS30*.

Att säga att lönsamheten i ett företag bara skulle avspeglas i avkastningen på kapitalet är visserligen en betydande förenkling. Det är dock ett sätt att mäta lönsamheten i börsnoterade företag som möjliggör jämförelser mellan företag i olika branscher.

Överlag var lönsamheten god bland de undersökta företagen. Ericsson hade dock ett svagt år med en förlust på 35 miljarder kronor, vilket drog ned genomsnittet. Den genomsnittliga avkastningen på eget kapital för alla företag var 12 procent under 2017, vilket kan jämföras med 13,2 procent året före.

De fyra bankerna på OMX30 redovisar en genomsnittlig avkastning på 11 procent, vilket är 0,4 procentenheter lägre än förra året. Orsaken till att bankernas avkastning på eget kapital har försämrats är att de har ökat sin kapitalisering, samtidigt som vinsten har minskat totalt sett för gruppen.

Avkastningen för övriga företag i jämförelsen var i genomsnitt 12,6 procent; en nedgång med 1,7 procentenheter jämfört med förra året. Om man räknar bort Ericsson skulle den genomsnittliga avkastningen för övriga företag dock ha varit 17,1 procent 2017.

I diagrammet visas avkastningen på eget kapital för de företag som ingår i Bankföreningens jämförelse.

 

 

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 8