Bankfokus Nr 1, 2018

Hårdast stresstest för svenska banker

I år genomför Eba, Europeiska bankmyndigheten, återigen stresstester av Europas största banker, och återigen ska de svenska bankerna utsättas för värre prövningar än alla andra banker.

Ebas ordförande Andrea Enria. Foto: Eba

   För att testa bankernas motståndskraft simuleras en stor ekonomisk kris. För varje EU-land fastställer den europeiska systemrisknämnden, ESRB, det scenario som bankerna ska utsättas för. Scenariot innebär bland annat fallande BNP, ökande arbetslöshet och fallande bostadspriser, men i olika grad för olika länder. Resultatet av testet presenteras i november 2018.

Liksom vid tidigare stresstester har Sverige det allra tuffaste scenariot. Till exempel antas att priserna på svenska bostäder faller med 49,4 procent, jämfört med EU-snittet på 19,1 procent. BNP antas falla med 10,4 procent i Sverige jämfört med EU:s 2,7 procent. Scenariot innebär sammantaget en svårare kris än vad Sverige genomled under 90-talet.

Senast Eba genomförde stresstestet var 2016. Då kom de svenska bankerna ut bäst i Europa, trots att krisscenariot även då var allvarligare än för andra banker.

- Det är bra att man på europeisk nivå gör stresstester av bankerna. När resultatet presenteras i höst är det dock viktigt att ha i åtanke att de svenska bankerna utsätts för väsentligt tuffare påfrestningar än andra banker i EU, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

 

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 8