Bankfokus Nr 1, 2018

Bankföreningen ska bidra till ISO-standard för hållbarhet

Två nya standarder inom området hållbara finanser håller på att utvecklas av den internationella standardiseringsorganisationen, ISO: Climate Finance och Green Bonds. Bankföreningen ska vara med och påverka utformningen genom den svenska standardiseringsorganisation SIS.

   Standarden Climate Finance (ISO 14097) är tänkt att vara ett hjälpmedel för alla typer av finansiella organisationer när det gäller att göra bedömningar av kreditportföljers klimatrisker och hantera rapportering. Standarden Green Bonds (ISO 14030) riktar sig främst till aktörer som emitterar obligationer. Standarden ska bland annat harmonisera terminologin och definitionerna kring vad en grön obligation är.

Den svenska standardiseringsorganisation SIS har etablerat en arbetsgrupp som ska vara med och påverka standardernas utformning och Bankföreningen har beslutat delta i arbetet.

- Hållbarhetsområdet är mycket betydelsefullt för våra medlemmar. De kan spela en viktig roll i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Det är därför av stort värde att den svenska banksektorn får möjlighet att vara med och påverka framförallt definitionerna kring gröna obligationer, men även delta i arbetet kring bedömningar om klimatrisker. Klimatrisker är för övrigt ett område som Bankföreningen och våra medlemmar ska arbeta med, i samråd med Finansinspektionen, under det närmaste året, säger Agneta Brandimarti, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Bankföreningen.

 

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 8