Bankfokus Nr 1, 2018

Start för Polisens e-tjänst för giltighetskontroll av id-handlingar

I januari lanserades Polisens e-tjänst för giltighetskontroll efter att ha testats på ett antal bankkontor under hösten. Här kan den som arbetar på bank göra en kontroll av giltighet av svenska pass och nationella id-kort utfärdade av Polismyndigheten.

   E-tjänsten ersätter helt och hållet processen med att banktjänstemannen ringer Polisens växel.

- Det här är den största förändringen på många år när det gäller giltighetskontroll av id-handlingar i Sverige. Förra året fick Polisens växel ta emot 186 000 telefonsamtal från bankerna för att kontrollera nationella id-kort och pass, så förändringen är välkommen. För banken innebär e-tjänsten att processen att validera den utfärdade id-handlingen snabbas upp, att spårbarheten förbättras och att säkerheten stärks. Polisen har lagt ned stora resurser på att bygga en säker e-tjänst med hög tillgänglighet, säger Peter Göransson på Bankföreningen.

Peter Göransson, ansvarig för frågor om operativa risker och säkerhet på Bankföreningen.

Bankföreningen, som länge har arbetat för att förmå utfärdare att ta större ansvar för sina id-handlingar, arbetar nu vidare för att de andra statliga utfärdarna (Skatteverket och Transportstyrelsen) antingen tillhandahåller liknande e-tjänster för sina utfärdade id-handlingar eller kopplar upp sig mot Polisens infrastruktur för giltighetskontroll av id-handlingar.

- Om Polisen i framtiden ska kunna axla huvudansvaret för all identifiering i Sverige, så är en e-tjänst för giltighetskontroll en nödvändig bottenplatta, säger Peter Göransson.

Vid sidan av frågan om verifiering av id-handlingar pågår en statlig id-kortsutredning. Utredningen ska bland annat föreslå hur antalet identitetshandlingar och utfärdare ska begränsas, och föreslå hur verifieringen av äktheten och giltigheten av identitetshandlingar kan förbättras.

 

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 8