Bankfokus Nr 1, 2018

En kosmopolit i Bankföreningens styrelse

Norden och Sverige är en viktig marknad i Europa för stora företagsaffärer. Många utländska banker har kommit till Stockholm för att vara med och dela på den kakan. Jan Olsson, Deutsche Banks Nordenchef och representant för de utländska bankerna i Bankföreningens styrelse, ser en dynamisk marknad med stark konkurrens.

Jan Olsson, Nordenchef på Deutsche Bank och representant för utländska banker i Bankföreningens styrelse. Foto: Håkan Flank

   När man pratar med Jan Olsson dyker ordet internationell upp i var och varannan mening: internationella företag, internationella banker, internationella betallösningar, internationella företagsaffärer, internationella kapitalmarknader. Om det i svenska medier ofta verkar som om bankernas uppgift bara är att tillhandahålla bolån och kontanter, så står det i samtal med Jan Olsson klart att det finns en betydelsefull del av bankverksamheten som är – just det – internationell. Även i Sverige.

I Sverige finns 30 utländska banker och många av dem har en internationell profil. Precis som Jan Olsson själv, som med sin uppväxt i elva länder är en äkta kosmopolit med många resdagar, och familjen utspridd över världen. Deutsche Bank har han dock varit trogen i 30 år.

Deutsche Banks svenska filial med 50-talet anställda huserar ovanpå Moodgallerian i centrala Stockholm. De flesta där arbetar med kunder, framför allt med att sälja internationella produkter åt stora nordiska företag.

Ni väljer att satsa i Norden och Sverige, och ökar antalet anställda. Varför gör ni det?

- Norden är en viktig plats att vara på för internationella banker, eftersom ungefär 10 procent av den europeiska marknaden för större affärer finns här. Och Stockholm är viktigast i Norden, eftersom svenska bolag står för 40 procent av de nordiska affärerna, säger Jan Olsson.

När sådana företag gör affärer kan de vara mycket stora. Det rör sig om internationella betallösningar, finansiering och kapitalförvaltning, men även att sätta företag på börsen eller hjälpa till vid företagsförvärv och sammanslagningar. Vid de största företagsaffärerna, särskilt lån, går ofta flera banker samman för att dela på risken; ibland så många som 10 stora nordiska och internationella banker.

- Något som är speciellt för Sverige är att många bolag noteras på börsen varje år, eller utnyttjar kapitalmarknaden för att dra in finansiering på andra sätt. Den marknaden är rätt stor i Sverige jämfört med övriga Europa. Det enda europeiska landet som liknar Sverige är England.

Vad har du för syn på den svenska bankmarknaden i övrigt?

- Först och främst är det ett enormt modernt banksystem. Allt fungerar mycket väl, faktiskt bättre än i många andra länder. Allt är ganska enkelt och mycket sker elektroniskt här.

- Det andra är att Sverige har mycket välkapitaliserade banker. Det svenska bankväsendet är sunt och fungerade som helhet mycket bra under finanskrisen 2008.

Jan Olsson ser inte några särskilda trösklar för utländska banker att etablera sig i Sverige. Filialer, som Deutsche Bank, följer först och främst hemlandets lagar, vad gäller exempelvis kapitalkrav. De övervakas huvudsakligen av hemlandets tillsynsmyndighet. I Deutsche Banks fall av ECB, eftersom Tyskland är med i bankunionen. Finansinspektionen har dock också ett visst tillsynsansvar.

Utländska filialer måste även följa vissa svenska lagar inom exempelvis arbetsrätt, penningtvätt och konsumenträtt. Det finns dessutom mer eller mindre uttalade etiska regler att följa, påpekar Jan Olsson, och där kan det skilja sig åt mellan länderna. Den svenska etiken kännetecknas enligt honom, av öppenhet och tillgänglighet vad gäller information, både från företagens och myndigheternas sida.

Hur ser du på konkurrensen på svenska bankmarknaden?

- Den är enormt stark. Vi internationella banker ser ju mest till kapitalmarknaden. Den är oerhört effektiv i Norden. Det finns både internationella och svenska banker som är mycket, mycket starka och därför tuffa konkurrenter.

Är marknaden mättad eller finns det fortfarande rum för fler?

- Det finns alltid nya möjligheter. Idéerna och kreativiteten driver alltid bankmarknaden. Mättad – det kunde man ha sagt för 100 år sedan. Man måste alltid tänka: Vart går våra kunder? Vad vill de ha för produkter? Kunderna driver utvecklingen. Så bankerna kommer aldrig att försvinna. Eller de finansiella instituten, som jag föredrar att kalla dem. Begreppet bank är gammalt. Det är ju enormt många institut som kommer upp här i Sverige: iZettle, Klarna; det är inte traditionella banker. Och du har de internationella finansiella institutionerna som kommer till Sverige, asset management-firmor som Blackrock och så vidare, som är starka i Norden. Jag tror det är en enorm chans för Sverige och Norden att attrahera de här instituten.

Du representerar ju de utländska bankerna i Bankföreningens styrelse och är dessutom ordförande i Foreign Bankers’ Association. Vilka särskilda intressen har ni?

- Att Stockholm är en attraktiv arbetsplats för internationella banker. Ett problem som inte relaterar till Bankföreningen är att hitta bostäder för internationell arbetskraft. Det är definitivt lättare i andra huvudstäder. Något som också är viktigt för de internationella bankerna och som jag tar upp i Bankföreningens styrelse då och då, är att marknaden är fri, öppen och konkurrensutsatt, särskilt kapitalmarknaden.

Även det allmänna bankklimatet i Sverige är betydelsefullt, anser Jan Olsson.

- Det är viktigt att ha lagar och förordningar som gynnar bankväsendet, till exempel att kapitalkraven och andra krav som regeringen ställer på bankerna är inom det rimliga.

Som filial påverkas ni inte av de svenska kapitalkraven.

- Nej, men svenska banker gör det. Sverige har ett mycket, mycket starkt banksystem. Jag har stor erfarenhet internationellt och jag skulle säga att Sverige ligger i toppen av världen i kategorin sunt banksystem. Min personliga mening är att svenska banker inte behöver ha högre krav än andra europeiska banker.

Deutsche Bank har en stor verksamhet i Storbritannien med nästan 10 000 medarbetare. Hur påverkas ni av brexit?

- Just nu har vi naturligtvis en stor grupp inom banken som tänker på brexit dagligen. Inga beslut har fattats åt ena eller andra hållet, eftersom ingen ju vet precis vad brexit kommer att innehålla. Det är en politisk diskussion just nu och vi ska göra affärer. Vi kommer att vara etablerade där kunden vill se oss.

Som Nordenchef är Jan Olsson själv stationerad i London.

- Man får se hur det blir i framtiden, om personer som jag ska vara i England eller inte. Men vi har nyligen bestämt oss för att flytta Londonkontoret till nya lokaler. London har varit viktigt, och London kommer att fortsätta vara viktigt i framtiden också, på ett eller annat sätt, oavsett vad som händer med brexit. Storbritannien har en mycket avancerad kapitalmarknad, med intressanta regler och produkter. Det är synd om Storbritanniens röst försvinner. På något sätt måste den rösten naturligtvis fortsätta.

- Helt klart är att ett kontor som Stockholm blir viktigare i den här diskussionen. Därför att Stockholm är så internationellt, det finns så många bolag, och vi vill vara nära kunden. Och tittar du på kapitalmarknaden så liknar den mycket den i England; öppen och effektiv. 

 

Jan Olsson, Nordenchef på Deutsche Bank. Foto: Håkan Flank

Jan Olsson
Roll: Nordenchef på Deutsche Bank, representant för de utländska bankerna i Bankföreningen, ordförande för Foreign Bankers’ Association, ordförande för Svenska Handelskammaren i London.
Bakgrund: I Deutsche Bank sedan 30 år. Har mestadels arbetat med företagsaffärer, men började som ledningsassistent i Frankfurt. Arbetade första gången med Skandinavien 1994, bland annat med rekonstruktionen av Nordbanken. Ekonomistudier på Pomona College och Wharton i USA samt London School of Economics.
Uppväxt: I en kosmopolitisk familj, och bodde som barn i elva olika länder, mest i Schweiz, Tyskland, Italien, USA och England, men också i Kenya, Indien och Indonesien. Kunde fem olika språk redan som barn, varav svenska var det som talades inom familjen. Har dock knappt bott i Sverige.
Hemort: Alltid hemma där jag är. Reser nästan varje dag.
Ungdomserfarenhet: Dörrförsäljare av symaskiner i Hägersten.
Råd: Alla borde välja den väg som kommer naturligt, annars kan det bli svårt. Man måste känna sig själv.
Resetips: Jag har inte ETT ställe dit jag åker, men jag gillar ställen som Miami.
Fritid: Tennis och skidor.
Personligt motto: ”Ju hårdare jag jobbar, desto mer tur har jag.” Du kan ha tur att få någonting gratis, det har hänt mig också, men generellt tror jag att ingenting är gratis.

 

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 8