Bankfokus Nr 1, 2018

Nu lanseras Tambur – portalen för smartare bostadstillträden

Under våren är det dags för lansering av Tambur, en portal för smartare tillträden vid bostadsaffärer. Banker, mäklare och inte minst bostadskunderna gynnas av kortare handläggningstid.

- Inom ramen för vårt arbete med digital förnyelse söker Bankföreningen aktivt efter möjligheter att skapa ökad nytta och förenkla processer för bankerna och deras kunder, säger Henrik Bergman på Bankföreningen.

   - Alla som har gjort en bostadsaffär vet att det är en hel del dokumentation och processer som parterna ska ta sig igenom innan allt är klart. För ett par år sedan väcktes en idé i Bankföreningen om att utveckla en lösning för att förenkla och digitalisera detta flöde, säger Henrik Bergman, biträdande avdelningschef för finansiell infrastruktur på Bankföreningen och ansvarig för bankgemensamma projekt.

Åtta bolånebanker startade ett projekt med Bankföreningen som samordnare för att sammanställa behov och ställa krav på det som skulle utvecklas. Kontakter togs för att involvera Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet. Ett avtal tecknades med UC om att utveckla och sköta driften av den tekniska plattformen samt tjänsterna. Nyligen testades Tambur i pilotdrift mellan banker och mäklare, och i vår lanseras den första versionen för skarp drift med riktiga transaktioner.

Genom Tamburportalen får banker och mäklare ett verksamhetsstöd för tillträden till privatbostäder i form av en webbapplikation för bankernas handläggare, och en webbapplikation för fastighetsmäklare. Mäklare som hanterar större volymer transaktioner är vanligen anslutna till ett mäklarsystem, och därför utvecklas även ett API för integration av mäklarsystemen till portalen.

I Tambur samlas den information som banker och mäklare måste utbyta inför tillträdet, till exempel kontrakt, uppgifter för lån och betalning. Hög säkerhet och spårbarhet är nyckelfunktioner för hanteringen av de konfidentiella uppgifterna. För identifieringen av mäklare och assistenter används BankID.

De förenklade och uppsnabbade processerna hos banker och mäklare skapar givetvis även nytta och mervärde för kunderna - köpare och säljare - vid en bostadsaffär. Målbilden är att hela processen för ett bostadstillträde ska kunna kortas ned till under en halvtimme med den nya funktionaliteten.

- Det är ett stort antal personer hos bankerna, konsulter och leverantören som arbetat hårt och länge för att detta ska bli verklighet. Nu startar resan för att lägga om processerna hos mäklare och banker till det nya flödet, och successivt ansluta fler parter till Tambur, säger Henrik Bergman.

Tambur kommer att vara öppet för anslutning för alla intresserade banker och mäklare. Plattformen erbjuder även möjligheter att med tiden utveckla ytterligare tjänster.

 

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 8