Bankfokus Nr 1, 2018

Kod för ansvarsfull kreditgivning värnar om konsumenterna

Bankföreningen och medlemsbankerna inför en kod för ansvarsfull kreditgivning på konsumentkreditmarknaden. Detta för att värna om konsumenterna och verka för ett ökat förtroende för kreditmarknaden. Förhoppningen är att fler kreditgivare än Bankföreningens medlemmar ska följa efter.

   Krediter är viktiga för att få samhället att fungera. De ger konsumenter möjlighet att göra större investeringar som att köpa bil eller bostad, och hjälper konsumenter att klara plötsliga utgifter för att till exempel laga en trasig värmepanna. Med ett lån kan kostnaden fördelas över tid.

- Men att låna ut pengar innebär också ett ansvar. Under senare år har man kunnat läsa i tidningarna om dyra snabblån med komplicerad avgiftsstruktur, påstridiga kreditförmedlare med tveksamma säljmetoder och kreditavtal som konsumenten inte förstår konsekvenserna av. Det är oroande om förtroendet för kreditmarknaden sjunker i och med de problem som myndigheter och andra pekat på under senare år. Det är också allvarligt att enskilda konsumenter hamnar i en situation med överskuldsättning, säger Anders Dölling, jurist specialiserad på konsumentfrågor på Bankföreningen.

Koden för ansvarsfull kreditgivning som Bankföreningen har tagit initiativ till syftar till att innebörden av kreditavtalet som banken ingår med kunden ska vara tydlig. Kreditprocessen ska vara transparent, det ska vara lätt att förstå vad krediten kostar och krediter ska inte heller marknadsföras på ett påträngande sätt.

– Bankerna har visat stort engagemang i arbetet med att ta fram koden. Det känns bra att vi kan gå före och bidra till god sed på konsumentkreditmarknaden. Förhoppningsvis följer andra kreditgivare efter, säger Anders Dölling.

I den nya koden görs också flera åtaganden vad gäller utformningen av fakturor. Bland annat ska konsumenten, till exempel vid en kontokredit, kunna välja belopp att betala utan att lägsta belopp är ifyllt i förväg. Delbetalning ska inte lyftas fram på ett orimligt sätt i förhållande till att betala hela skulden. Konsumenten ska inte, genom att råka betala fel belopp, riskera hamna i kreditavtal som han eller hon inte avsåg.

Väljer kunden fakturabetalning i samband med ett köp ska betalningsalternativet delbetalning på fakturan erbjudas endast för belopp högre än 200 kronor. Det bidrar till att konsumenter inte tar lån avseende små belopp.

De banker som använder sig av kreditförmedlare kommer i sina avtal att skriva in att kreditförmedlingen sker på ett etiskt godtagbart sätt och att marknadsföringen följer gällande rätt. Vid upprepade indikationer på att tveksamma säljmetoder förekommer inleds en dialog med förmedlaren, och ytterst sägs avtalet upp.

 

 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 8