Bankfokus 2023

Bankfokus 2023

 

Hans Lindberg, vd på Bankföreningen

Bankernas klimatfärdplan:
”Bankernas viktigaste uppgift är att stötta kunderna i omställningen”

 

 

 

Maria Ferlin, ekonom med inriktning på krishantering, likviditet och hållbarhet på Bankföreningen

Bankernas klimatfärdplan:
Bankerna har börjat identifiera sin påverkan på klimatet

 

 

 

Gabriella Drottz, lärare i SO och hem- och konsumentkunskap på skolan Vittra Gerdsken i Alingsås. Foto: Sparbanken Alingsås

Unga och privatekonomi:
Lärarengagemang och intresserade elever ledde till Bryssel
 

 

 

 

  

Hans Lindberg, vd på Bankföreningen

Bedrägeri:
Kampanj ska rusta kunderna mot bedrägeriförsök

 

 

 

Jessika Nilsson, chef för Nationellt bedrägericentrum

Bedrägeri:
Bedrägerier kopplade till skjutningar och narkotika

 

 

 

  

Informationskampanjen Svårlurad!

Bedrägeri:
Bankgemensamt initiativ för att förhindra telefonbedrägerier

 

 

 

Peter Göransson, expert på operativa risker och säkerhet på Bankföreningen, och Marie Näslund, samhällspolitisk chef på PRO

Webbinarium:
Samverkan för att motverka bedrägerier i finanssektorn