Bankfokus 2023

Bankfokus 2023

Kraftsamling mot telefonbedrägerier

Telefonbedrägerier har blivit ett samhällsproblem, då allt fler drabbas och brottsvinsterna blir allt högre. Bankföreningen och bankerna arbetar med att bekämpa bedrägerier på flera sätt: uppdaterar ständigt bankernas säkerhetslösningar, samverkar med Polisen och påverkar politiker att förbättra lagstiftningen. Ytterligare ett sätt att försvåra för bedragarna är att höja bankkundernas vaksamhet genom informationskampanjen Svårlurad!.

 

Hans Lindberg, vd på Bankföreningen

Kampanj ska rusta kunderna mot bedrägeriförsök
”Telefonbedrägerierna har ökat explosionsartat under de senaste åren. Informationskampanjen Svårlurad! ska göra bankkunderna bättre rustade att hålla emot bedragare,” säger Hans Lindberg, vd på Bankföreningen.

Läs intervjun

 

Jessika Nilsson, chef för Nationellt bedrägericentrum

Bedrägerier kopplade till skjutningar och narkotika
Brottsvinsterna för bedrägerier är i nivå med dem för narkotika och göder de kriminella nätverken, ändå har bedrägerier gått under radarn, tycker Jessika Nilsson, chef för Nationellt bedrägericentrum. "Jag önskar man skulle lyfta upp att bedrägerier också är ett samhällsproblem."

Läs intervjun

  

Så ska bankkunden bli Svårlurad!
Se kampanjens hemsida, läs intervjuer med Polisen och Bankföreningens vd, och se bedrägeriwebbinariet som Bankföreningen höll i februari.

Se pressmeddelandet

Se svårlurad.se

 

Webbinarium: Samverkan för att motverka bedrägerier i finanssektorn
Den 23 februari höll Bankföreningen ett webbinarium där representanter från Polisen, Handelsbanken, Finansiell ID-teknik (som står bakom BankID) och PRO medverkade.

Se webbinariet