Bankfokus 2023

Bedrägerier kopplade till skjutningar och narkotika

Brottsvinsterna för bedrägerier är i nivå med dem för narkotika, ändå har bedrägerier inte varit i fokus på samma sätt. Men nu uppmärksammas de allt mer i samhället och även Polisen har en pågående informationskampanj för att höja allmänhetens vaksamhet. Myndigheten har dessutom gjort en särskild satsning på bedrägeribrott.

Jessika Nilsson, chef för Nationellt bedrägericentrum. Foto: Polisen

Varför gör ni satsningen?

- Det beror på att vi nu ser kopplingarna mellan bedrägerierna och skjutningarna och sprängningarna som pågår i samhället, men också att brottsvinsterna i bedrägeribrotten ökar en hel del per år, säger Jessika Nilsson, chef för Nationellt bedrägericentrum.

Förra året anmäldes 193 000 bedrägeribrott, och brottsvinsterna uppgick till 3,5 miljarder kronor, en ökning med 67 procent från föregående år. Bara för telefonbedrägerier (vishing) var brottsvinsterna 620 miljoner kronor 2022, nära en fördubbling från föregående år.

Vad beror ökningen av den här typen av bedrägerier på?

- Dels att vi i Sverige är mer digitaliserade än andra länder, dels har de kriminella nätverken vuxit i sina organisationer. Men framför allt är det så lätt att genomföra de här brotten. Man kan sitta hemma i sin soffa och föra över andras pengar, i stället för att vara ute och använda sig av våld eller kämpa sig in på narkotikamarknaden, som är ganska hård och konkurrensutsatt.

Vilka är det som begår bedrägeribrott med social manipulation?

- Mestadels är det kriminella nätverk. Vi ser väldigt tydliga kopplingar till nätverken som också håller på med narkotika och även en del terrorverksamhet, men också annan ekobrottslighet. De är multikriminella. De arbetar väldigt strukturerat i sina kriminella organisationer, där olika personer har olika uppgifter för att genomföra den här typen av bedrägerier, som vishing. Man har färdiga koncept som man säljer vidare med exempelvis talmanus för vad man ska säga i samtal.

Hur ser Polisens satsning på bedrägeribekämpning ut?

- Satsningen gäller både det utredande och det brottsförebyggande arbetet. Dels flyttade man upp bedrägericenter där jag jobbar till NOA (Nationella operativa avdelningen). Då fick vi en nationell arena att jobba utifrån. Dels fick vi rekrytera och bygga ut så att vi har större resurser nu.

Nationellt bedrägericenter leder det operativa arbetet med utredningsteam runt om i Sverige som arbetar tillsammans. Att arbeta nationellt är viktigt eftersom bedrägerierna inte begränsar sig till en region eller ens till landet.

- När vi ser att det är samma nätverk som ligger bakom bedrägerierna, eller att det är exakt likadant modus, då kan vi klustra ihop ärendena och ta ett större grepp, och gå emot huvudmannen.

Polisens bedrägerisatsning här för att stanna, enligt Jessika Nilsson.

- Det här är brottslighet man måste jobba med på lång sikt. Man får inte några snabba effekter utan man behöver ha uthållighet, och framför allt jobba tillsammans med andra i samhället.

Polisen ingick i höstas en överenskommelse om samverkan med Bankföreningen och de stora bankerna, vars syfte är att förebygga och förhindra ekonomisk brottslighet som till exempel bedrägerier. Målet med samverkan är att identifiera framgångsfaktorer i brottsbekämpningen och sårbarheter i de finansiella systemen.

- Det är sådana otroliga mängder bedrägerier så vi kommer inte att kunna utreda bort allting. Det man skulle önska är att man arbetar bort sårbarheterna som bedragarna utnyttjar. Där har bankerna och telebolagen en del som de kan göra, till exempel få bort spoofade nummer - när det ser ut som att man ringer från Polisen fast man är en bedragare. 

Enligt Jessika Nilsson har tidigare tekniska förändringar hos företagen ibland fått stora effekter på antalet bedrägerier.

- Vi ser det tydligt i vår statistik. Det blir ett ras på inkommande ärenden.

En sådan förändring var när konsumenter 2019 blev tvungna att identifiera sig i två steg när de handlar på nätet, i enlighet med EU:s betaltjänstdirektiv PSD2.

- Det var otroligt effektivt för att få bort bedrägerier från just kortköp på nätet. Skulle man kunna göra liknande saker med möjligheten att logga in på någon annans konto på distans?

Vad skulle du önska framöver?

- Jag tycker att bedrägerier har gått lite under radarn en tid. Man har mycket fokus på skjutningar, sprängningar och narkotika. Men brottsvinsterna för bedrägerier är på samma nivå som för narkotika. Jag önskar man skulle lyfta upp och medvetandegöra att bedrägerier också är ett samhällsproblem, så att man kunde ta krafttag på flera håll.

Vad kan politikerna bidra med?

- Man skulle kunna titta på lagstiftningsfrågor. Bland annat har vi en önskan att få dela mer information med exempelvis banker och kreditinstitut när vi ser saker som vi tycker att de skulle behöva veta och kunna agera på.