Bankfokus 2023

I fokus för Bankföreningens arbete

”Bankföreningen är inte längre en förening bara för banker”. I sitt inledningsanförande på årets upplaga av Bankmötet tog Hans Lindberg upp en av de stora händelserna i Bankföreningens historia som inträffat just i år. Han gick också igenom några av de viktigaste frågorna på Bankföreningens agenda, som Bankpaketet, bankskatten och bedrägerier.

Hans Lindberg, vd på Bankföreningen. Foto: Håkan Flank

- Efter 143 år öppnar Bankföreningen för associerat medlemskap för finansiella företag som bedriver delar av affärsbankernas verksamhet, till exempel kan kreditmarknadsföretag och sparbanker nu bli associerade medlemmar, sa Hans Lindberg.

Många frågor är gemensamma för fler finansiella företag än banker, inte minst märks det i Bankföreningens påverkansarbete i EU. En av de frågorna som Bankföreningen arbetat med gentemot EU är det så kallade Bankpaketet, det vill säga slutförandet av Basel 3-regelverket, som avgörs i EU före årsskiftet.

- Vårt påverkansarbete har bidragit till att ta bort en del tokigheter i det ursprungliga förslaget, och till att infasningsperioden nu föreslås bli längre, sa han, men påpekade att de negativa effekterna av Bankpaketet i de nordiska länderna kvarstår, exempelvis beräknas räntorna för företag som saknar kreditbetyg pressas upp, om inte balanserande åtgärder vidtas.

Bankskatten som Sverige införde 2022 är också ett av Bankföreningens fokusområden.

- Bankskatten är skadlig för kapitalbildningen och tillväxten i ekonomin. I och med att skatten är så selektiv snedvrider den dessutom konkurrensen. Vi har därför överklagat EU-kommissionens godkännande av den till EU-domstolens tribunal, säger Hans Lindberg.

Tribunalen väntas komma med sitt utlåtande till våren eller sommaren 2024.

Säkerhet har blivit en allt mer prioriterad fråga för Bankföreningen, inte minst på grund av det osäkra världsläget, men även i takt med att bedrägerierna har ökat avsevärt här i landet.

- Sverige är lite som ett smörgåsbord för bedragare som jobbar med social manipulation via sms eller telefon. Det är dags att duka av smörgåsbordet! sa Hans Lindberg och nämnde några i en hel rad förslag som Bankföreningen har lämnat under året: begränsa tillgången till personuppgifter på söktjänster på internet, förbjud nummermaskering, öka kontrollen vid utfärdande av fysiska id-kort, inför ett målvaktsregister.