Aktuellt från Bankföreningen

Samverkan för att motverka bedrägerier

Svenska Bankföreningen arrangerade den 26 januari ett digitalt seminarium för att lyfta frågor kring finanssektorns möjligheter att motverka bedrägerier.

Länk till seminariet: https://tv.streamfabriken.com/svenska-bankforeningen-samverkan-for-att-motverka-bedragerier

PROGRAM

Välkommen
Hans Lindberg · vd, Svenska Bankföreningen

Polisens lägesbild – behoven i Sverige 
Lotta Mauritzson · brottsförebyggare, Nationellt bedrägericentrum, Polisen

Hur arbetar bankerna för att motverka bedrägerier?
Anders Ekedahl · chef för Anti-Financial Crime, Swedbank  

Hur fungerar BankID och vikten av korrekta implementationer
Andreas Bergqvist · säkerhetschef, Finansiell ID Teknik (BankID)

Panelsamtal: Vad kan finanssektorn göra bättre för att motverka bedrägerier?
Anna Hult · jurist, Konsumentverket
Lotta Mauritzson
· brottsförebyggare, Nationellt bedrägericentrum, Polisen
Anders Ekedahl · chef för Anti-Financial Crime, Swedbank
Andreas Bergqvist · säkerhetschef, Finansiell ID-Teknik (BankID)

Moderator: Peter Göransson, senior adviser, Svenska Bankföreningen

Avslutning