Aktuellt från Bankföreningen

Samverkan för att motverka bedrägerier

Svenska Bankföreningen anordnade den 26 januari ett digitalt seminarium för att lyfta frågor om finanssektorns möjligheter att motverka bedrägerier. På seminariet deltog representanter från Polisen, SEB, Finansiell ID-Teknik och SPF Seniorerna.

Bedrägerierna ökar och är ett stort samhällsproblem. Hur kan vi förhindra att bankerna och deras kunder utnyttjas av organiserad brottslighet och hur ser lägesbilden ut idag? Hur kan Polisen och bankerna arbeta tillsammans på ett mer effektivt sätt för att förhindra bedrägerier? Vilka konkreta hinder står i vägen? 
Det var några av frågorna som diskuterades under förmiddagen.

Här kan du se seminariet i efterhand. 
Svenska Bankföreningen - Samverkan för att motverka bedrägerier (streamfabriken.com)

Program

Välkommen
Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen

Hur arbetar bankerna för att motverka bedrägerier?
Johan Sekora, Global Head of Financial Crime Prevention, SEB

Vad gör BankID för att motverka bedrägerier?
Andreas Bergqvist, säkerhetschef Finansiell ID-Teknik, BankID

Polisens lägesbild 
Åsa S Jansson, tf sektionschef för Polisens nationella bedrägericentrum

Panelsamtal: Vad kan finanssektorn göra bättre för att förhindra bedrägerier?
Peter Sikström, generalsekreterare, SPF Seniorerna
Åsa S Jansson, tf sektionschef för Polisens nationella bedrägericentrum
Johan Sekora, Global Head of Financial Crime Prevention, SEB
Andreas Bergqvist, säkerhetschef Finansiell ID-Teknik, BankID

Moderator: Peter Göransson, senior adviser, Svenska Bankföreningen

Avslutning