Bankfokus Nr 2, 2018

Samarbete kring tredjepartsleverantörers åtkomst till betalkonton

Den 23 maj bjöd Bankföreningen in till seminarium om hur tredjepartsleverantörers åtkomst till betalkonton hos kontohållande banker och andra betaltjänstleverantörer via API-lösningar bäst ska fungera. Parter som representerar olika intressen på marknaden var inbjudna för att försöka hitta en gemensam väg framåt.

Från vänster: Kirstine Nilsson, Swedbank, Pia Söderlind, Handelsbanken, Fredrik Hedberg, Tink, och Sofia Ericsson Holm, Nordea

 

Henrik Bergman, biträdande avdelningschef för finansiell infrastruktur på Bankföreningen

 Tredjepartsleverantörers åtkomst till betalkonton hos kontohållande betaltjänstleverantörer är den viktigaste delen i det nya betaltjänstdirektivet, PSD 2. Utmaningen är att hitta både säkra och välfungerande lösningar. I september 2019 träder den standard ikraft som reglerar åtkomsten, och då ska aktörerna ha löst det praktiska.

- För att hitta de bästa lösningarna för alla parter tror vi att vi måste samarbeta; därför tog vi initiativ till det här seminariet. Andan på seminariet var konstruktiv och många tankar och idéer om vad som kommer att krävas presenterades. Bankföreningen planerar att följa upp detta med att bjuda in till fortsatt dialog i någon form mellan de parter som ska utveckla praktiskt fungerande lösningar, säger Henrik Bergman, biträdande avdelningschef för finansiell infrastruktur på Bankföreningen.

Bland talarna på seminariet fanns representanter för Finansinspektionen, API Evaluation Group (EU-kommissionens expertgrupp), NextGen PSD2 (internationell sammanslutning av intressenter som arbetar med standardisering) och Preta (levererar samarbetslösningar på europeisk nivå).

I den efterföljande panelen diskuterade representanter från såväl banker som tredjepartsleverantörer möjligheter och utmaningar för att kunna leverera kundvänliga tjänster baserade på de nya reglerna.

 

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 8