Bankfokus Nr 2, 2018

Bankfokus Nr 2, 2018

Bostadsrätter är idag ett av de vanligaste boendena, men konsumentskyddet för bostadsrättsägaren har inte hängt med. Bankföreningens vd Hans Lindberg skriver i det nya numret av Bankfokus om tre åtgärder som skulle förbättra skyddet: införa ett bostadsrättsregister, inkludera föreningens skuld i lägenhetspriset samt uppmuntra till tryggare räntebindningstider.

   Hur det förhåller sig med konkurrensen på den svenska bankmarknaden är något som ibland kommit upp i debatten. För att ta reda på hur det faktiskt förhåller sig har Bankföreningen låtit det fristående analysföretaget Copenhagen Economics undersöka saken. Resultatet visar på internationellt sett effektiva banker med låga kostnader och låga priser.

Läs även om de gigantiska krisfonder som svenska banker har samlat ihop, om branschöverskridande samarbete kring tredjepartsleverantörers åtkomst till betalkonton, och om en ny vägledning om kundkännedom, i det nya numret av Bankfokus.

 

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 8