Bankfokus Nr 2, 2018

Röster om konkurrensen på svenska bankmarknaden

Hans Lindberg, vd på Bankföreningen

   ”Flera nya medlemmar i Bankföreningen per år”


Hans Lindberg, vd på Bankföreningen, på vars initiativ Copenhagen Economics har undersökt hur det förhåller sig med konkurrensen på den svenska bankmarknaden.

Varför har Bankföreningen beställt den här undersökningen?

- Konkurrensen på den svenska bankmarknaden omtalas i debatten ofta på ett ganska svepande sätt. Vi ville ta fram fakta för att se hur det verkligen förhåller sig. Därför bad vi Copenhagen Economics göra en analys av den svenska bankmarknaden.

Vad visar Copenhagen Economics analys?

- Motsatt den gängse bilden hittar de inga belägg för att det är dålig konkurrens på den svenska bankmarknaden. Tvärtom verkar konkurrensen i Sverige vara bättre än i många andra europeiska länder. De svenska bankerna är kostnadseffektiva vilket också bankkunderna får del av.

- Copenhagen Economics visar att den uppgång som vi har sett i bolånemarginalerna sedan finanskrisen nästan uteslutande beror på ökade kapitaltäckningskrav och andra pålagor på bankernas verksamhet. Kapitaltäckningsreglerna som kom efter krisen innebär att bankerna måste avsätta fyra gånger så mycket eget kapital för bolån. Det kostar naturligtvis.

- Det sker dessutom ett inflöde av nya konkurrenter på marknaden, beroende på att den nya teknologin gör det enklare och billigare att etablera sig. Vi får två, tre nya medlemmar per år i Bankföreningen.

Om det är något som hämmar konkurrensen på bankmarknaden, så kommer det från myndighets- och politikerhåll, i form av en alltmer omfattande reglering, anser Hans Lindberg

- Regleringarna höjer etableringskostnaderna, vilket kan göra det svårt för mindre aktörer.

Rikard Josefson, vd på Avanza. Foto: Håkan Flank

”Hade varit väldigt svårt att starta Avanza idag”


Rikard Josefson, vd på Avanza, nätmäklaren som för några år sedan gick in på bolånemarknaden, och i år har börjat samarbeta med bolånefonden Stabelo.

Vad tycker du om konkurrensen på den svenska bankmarknaden?

- Det är jättebra konkurrens i Sverige. Jag har varit med och krigat om kunderna i 30 år. Och konkurrensen ökar i och med digitaliseringen, eftersom de stora bankernas kontorsnät inte lika mycket är en komparativ fördel längre.

- Det som kanske brister lite fortfarande är att väldigt många konsumenter inte vet om hur stor konkurrensen är och utnyttjar det till sin fördel. De tror att det är likadant på alla banker. Liksom med all verksamhet krävs att kunden sätter sig in i frågan, tycker den är viktig och konkurrensutsätter sin leverantör. Men det börjar röra på sig mer och mer. Man märker också att den nya generationens bankkunder, de mellan 20 och 30, röstar mycket mer med fötterna.

- Något som är konkurrenshämmande i befintlig marknad är att regelverken gör det väldigt tungt för små aktörer att ta sig in i branschen. Regelverken bygger barriärer. Eftersom vi redan har ett företag med omfattande verksamhet har vi haft möjlighet att investera i nya erbjudanden och gå in på bolånemarknaden, men det hade varit väldigt svårt att starta Avanza idag. Vi får se vart PSD 2 och open banking tar vägen.

Rikard Jermsten, generaldirektör på Konkurrensverket. Foto: Andreas Eklund

I slutändan krävs att konsumenterna är aktiva”


Rikard Jermsten, generaldirektör på Konkurrensverket,
som på kort tid har gjort två egna rapporter om konkurrensen på svensk bankmarknad.

Vilken bild har ni fått av konkurrensen?

- Bankmarknaden är inte längre riktigt lika trögrörlig som den varit under årtionden. Fortfarande är bankmarknaden en oligopolmarknad, men samtidigt är vinstmöjligheterna för nya aktörer så lockande att de utmanar de traditionella aktörerna. Konsumenterna är med på tåget. Fler och fler byter bank, eller blir kund i en bank till. Aktörerna utsätts för konkurrens, vilket förhoppningsvis leder till bättre tjänster till lägre kostnader för konsumenterna.

I rapporten skriver ni om kundernas bristande engagemang. Vad anser du om konsumentens ansvar?

- Får jag bättre villkor till lägre kostnad och motsvarande garantier hos en annan bank så bör jag använda mig av den möjligheten. I slutändan krävs att konsumenterna är aktiva för att de ska få del av fördelarna som välfungerande konkurrens leder till.

Hur hjälper eller stjälper regleringen konkurrensen?

- Generellt gäller att en omfattande reglering kan vara hämmande för konkurrensen. Samtidigt är reglering ofta nödvändig för att skapa stabilitet och konsumentskydd. Konkurrensneutralitet är viktigt, men jag är inte främmande för att lagstiftaren genom reglering skapar potentiellt nya marknader som öppnar för nya aktörer. Det är viktigt för konkurrensen att nya aktörer får tillgång till infrastrukturer som finns på bank- och finansmarknader.

Hur ser ni på nya aktörer på bolånemarknaden?

- I vårt uppdrag som konkurrensfrämjande myndighet ingår att se till att nya aktörer ges förutsättningar att etablera sig. Eftersom vinstmarginalerna hos de stora befintliga aktörerna har varit höga i många år är det högst begripligt att nya aktörer söker sig hit. Om kunderna ser att de erbjuder bra tjänster till fördelaktiga priser kommer de att välja de nya aktörerna.

Finns det några risker med de nya bolåneaktörerna för konsumenterna?

- Givetvis bör kunderna värdera vilken stabilitet en ny aktör kan erbjuda, om de omfattas av insättningsgarantin vid sparande till exempel. Självklart ska alla aktörer, nya som gamla, kritiskt granskas av såväl konsumenter som tillsynsmyndigheter.

 

 

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 8