Bankfokus Nr 2, 2018

Italien blickar mot Sverige för att minska kontantberoendet

Leif Trogen, chef för avdelningen för infrastruktur på Bankföreningen, var i april inbjuden att tala vid en konferens i Cernobbio i Italien om hur den minskade kontantanvändningen i Sverige har gått till. Konferensens syfte var att diskutera vad som kan göras för att främja kontantlösa betalningar och modernisera betalsystemet i Italien.

Foto: iStock.com/ooyoo
Leif Trogen, chef för avdelningen för infrastruktur på Bankföreningen

   I Italien motsvarar värdet på utestående sedlar och mynt 11,6 procent av BNP, bland de högsta i EU. Motsvarande siffra i Sverige är 1,2 procent, vilket i sin tur är lägst i världen bland välutvecklade ekonomier. På konferensen ville deltagarna, som kom både från olika branscher och från myndigheter, höra om hur den svenska utvecklingen har gått till.

- Skiftet bort från kontanter i Sverige har gått väldigt fort. Utvecklingen har drivits främst av kunderna, som allt mer har efterfrågat digitala betalningssätt. Bankerna har i sin tur kunnat möta det genom att ta fram effektiva och säkra digitala betalmedel. Grundläggande i Sverige är också ett starkt förtroende för betalsystemet och samhället i stort, säger Leif Trogen.

På tio år har kontantmängden nästan halverats i Sverige: 2007 var 109 miljarder kronor i omlopp, i mars 2018 var motsvarande siffra 55 miljarder.

Både myndigheter och finansiella aktörer i Italien vill minska kontantberoendet till förmån för elektroniska betalningar, och har bildat samarbetet Cashless Society Community. Leif Trogen fick bland annat frågor om utvecklingen av realtidsbetalningar.

- Genom Swish, bankernas betalningsapp, har realtidbetalningar blivit en succé i Sverige. Konsumenter kan på ett mycket enkelt sätt skicka betalningar i realtid till släkt och vänner, men också handla hos många e-handelsföretag, mindre företag och föreningar. Behovet av att göra kontantuttag för att kunna betala har därför minskat kraftigt sedan tjänsten infördes i december 2012.

Frågan hur man tillgodoser konsumenter som inte har anammat den digitala utvecklingen kom också upp.

- Jag berättade om de initiativ som finns i Sverige, till exempel den nya informationssatsningen Oanade möjligheter, som ska hjälpa fler att komma med på det digitala tåget. Vi har också tjänster som brevgiro och möjligheten att ta ut pengar i butiken. Fortfarande har vi också många uttagsautomater, även om de nyttjas allt mindre. Ingen är tvungen att bli kontantlös eller digital.

Konferensen arrangerades av The European House of Ambrosetti.

 

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 8