Bankfokus Nr 2, 2018

Kontanttvång för banker i Sverige kan bryta mot EU-rätten

Enligt förslag i Riksbanksutredningens delbetänkande som kom i juni ska ett antal banker garantera tillgången på kontanter i Sverige. Bankföreningen är mycket kritisk till förslaget.

   - Att införa lagkrav på att ett fåtal banker ska ta ansvar för kontanttillgången i landet är rättsligt mycket tveksamt. Det bryter sannolikt mot EU:s statsstöds- och konkurrensregler, eftersom inte samma krav ställs på övriga banker och andra aktörer i kontanthanteringskedjan, såsom handeln och värdetransportbolagen. För de banker som omfattas av lagkravet innebär det ökade kostnader på cirka 300 miljoner kronor, säger Hans Lindberg.

- Det är också anmärkningsvärt att Riksbankens ansvar inte berörs i delbetänkandet. Riksbanken är enligt Riksbankslagen ansvarig för kontantförsörjningen i samhället.

 

 

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 8