Bankfokus Nr 2, 2018

Myndigheter får ökade befogenheter för konsumentskydd

2020 börjar en ny EU-förordning gälla där nuvarande konsumentskyddsregler kompletteras. Bankföreningen är med i utredningen som ska komma fram till vilka lagändringar som kan behövas i Sverige.

      Myndigheterna kommer att få göra testköp med dold identitet, begära ut kundinformation av exempelvis webbplattformar och banker, samt kräva att varningsmeddelanden visas för den som besöker vissa webbplatser.

En utredning har tillsatts som ska redovisa vilka lagändringar som kan behövas för att EU-förordningen ska kunna tillämpas i Sverige. Bankföreningen har en expert i utredningen som leds av Dag Mattsson, justitieråd i Högsta domstolen. Utredningen ska vara klar senast i februari 2019.

 

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 8