Bankfokus Nr 2, 2018

Ambitiösa tidplaner för hållbarhetsarbetet inom EU

I april lanserade EU-kommission en handlingsplan för hållbar tillväxt som främst är inriktad på den finansiella sektorns roll. Många olika områden kommer att hanteras inom ramen för planen. Målet är bland annat att hållbarhet ska inkluderas i företagens riskhantering och att transparensen och långsiktigheten ska öka på finansmarknaden.

Foto: iStock.com/caracterdesign

   Kommissionens handlingsplan innehåller en lång rad åtgärder, såsom framtagande av ett EU-gemensamt system för klassificering av hållbara aktiviteter samt standarder och märkningar av hållbara finansiella produkter. Kommissionen vill också ställa krav på branschen att informera om hållbarhetsaspekter i samband med finansiell rådgivning.

- Tidplanen är mycket ambitiös, och mycket ska vara klart redan i år. Handlingsplanen kommer att vara central för Bankföreningens arbete med medlemsföretagen i den helt nya Hållbarhetskommittén de närmaste månaderna, säger Agneta Brandimarti, jurist på Bankföreningen.

Europeiska Bankföreningen EBF ska också arbeta med detta och efterfrågar deltagare från banker och bankföreningar till sina arbetsgrupper, för att kunna lämna input till EU-kommissionens arbete med handlingsplanen.

Bankföreningen har även haft möte med Finansinspektionen under våren för att diskutera banksektorns arbete med hållbarhet.  Bankföreningen informerade då om branschinitiativet Hållbarhetsöversikt i kreditgivningen till företag som lanserades förra året, där bankerna nu har uppdaterat sina dokument hur de beaktar hållbarhet i sin kreditgivning. Mer information finns på Bankföreningens webb.

 

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 8