Bankfokus Nr 2, 2018

Bankhistoriken vittnar om händelser på svensk bankmarknad

Öppen för envar att titta i finns på Bankföreningens hemsida en unik databas med information om vilka banker som finns och har funnits genom åren i Sverige. Där finns information om banker som i vissa fall går tillbaka till 1800-talet.

Foto: iStock.com/georgeclerk
Christian Nilsson, ansvarig för statistik och datainsamling på Bankföreningen

   Man kan söka i Bankhistoriken på två ledder: banknamn respektive årtal. Informationen om bankerna gäller främst händelser som när verksamheten startar och upphör, förvärv, fusioner samt namnbyten. Från en specifik banks historik finns länkar till tidigare införlivade banker. På så sätt kan man söka sig vidare i bankens historik som i många fall kan vara ganska komplex. Många av dagens större banker är ett resultat av ett flertal fusioner, förvärv och namnbyten.

Databasen har byggts upp genom att händelser kring bankerna på den svenska marknaden löpande har lagts in manuellt. Informationen kommer främst från Finansinspektionens lista över institut med tillstånd, information i tidningar och bankers egen information. Äldre data, från 1970-talet och bakåt, bygger främst på information från nu existerande banker om hur de har bildats och vilka banker de har förvärvat eller fusionerat med.

- Bankhistoriken bör täcka in de flesta händelser åtminstone de senaste 40 åren då det har varit förhållandevis lätt att hitta information. Ju längre tillbaka vi går, desto mer sannolikt är det att det finns luckor i historiken. Det gäller främst banker som funnits längre tillbaks i tiden som inte har gått upp i någon av de banker som finns idag, säger Christian Nilsson, ansvarig för statistik och datainsamling på Bankföreningen.

Övervägande delen av antalet registrerade händelser i Bankhistoriken är från mitten av 80-talet och fram till idag. Från år 1900 och fram till 1985 finns det ungefär 50 händelser registrerade. Under 1800-talet finns 15 händelser registrerade.

- Tyngdpunkten på de senare årtiondena i historiken beror inte bara på svårigheter att hitta äldre data. Utvecklingen på bankmarknaden har också accelererat. 80-talets avreglering triggade igång en massa rörelse på bankmarknaden.

Sedan kom bankkrisen på 90-talet som ledde till omstruktureringar. På 2000-talet har globaliseringen och teknikutvecklingen gjort att fler aktörer sökt sig till svenska bankmarknaden. Detta avspeglas i databasen, säger Christian Nilsson.

Bankhistoriken är ensam i sitt slag i Sverige. Uppgifter om hur det ser ut idag kan man hitta på till exempel Finansinspektionens hemsida, men den

unika historiken för varje bank och med länkar till införlivade bankers historik finns inte samlad på något liknande sätt någon annanstans.

- Det är inte ovanligt att vi blir kontaktade av personer som letar efter banker som inte längre finns kvar, till exempel för att söka reda på tillgångar från en ärvd gammal bankbok. Bankhistoriken kan då ge ett snabbt svar på när banken var verksam och, vilket är vanligast, vilken bank som tog över verksamheten när banken upphörde, berättar Christian Nilsson.

Sparbanker är generellt inte med i Bankhistoriken.

Den som har upplysningar om något som saknas i Bankhistoriken får gärna höra av sig till Bankföreningen.

 

Till Bankhistoriken

 

 

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 8