Bankfokus Nr 1, 2019

Snart är det Money Week

Den 25-31 mars går årets Money Week av stapeln. Över 100 länder i världen är engagerade i evenemanget som riktar fokus mot barn, unga och deras kunskaper i privatekonomi. I Sverige kommer banker, myndigheter och organisationer att ordna olika typer av aktiviteter under veckan.

Liksom förra året ordnar Bankföreningen och bankerna Money Quiz för svenska högstadieelever. Frågorna handlar om privatekonomi, matematik, cybersäkerhet och samhällskunskap. Klasser från hela Sverige deltar.

Den svenska tävlingen är en del av en europeisk frågetävling för ungdomar mellan 13 och 15 år. De som vinner i Sverige får åka till Bryssel i maj för att delta i den europeiska finalen.

Bankerna som är engagerade i folkbildning året runt, intensifierar under veckan arbetet riktat mot unga. Bland annat besöker bankpersonal skolor och håller lektioner och föreläsningar om privatekonomi.

Mer information och anmälan 

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 9