Bankfokus Nr 1, 2019

Tambur används för allt fler bostadsaffärer

Sedan starten förra året i april har 42 000 bostadsärenden hanterats i Tambur, portalen för enklare bostadstillträden, och allt fler mäklare ansluter sig. Handläggningstiden ska nu kortas ytterligare.

Foto: iStock.com/Worawee Meepian
Tomas Österman, verksamhetsutvecklare med ansvar för Tambur på Bankföreningen

5 000 mäklare och mäklarassistenter har hittills anslutit sig till portalen vilket är över förväntan, och den positiva utvecklingen fortsätter.

- Flertalet anslutna är än så länge mäklare, men vi räknar med att fler assistenter kommer att börja jobba i Tambur nu, sedan de från mitten av februari har fått tillgång till samma funktionalitet som mäklarna har. Det är en efterlängtad förbättring som gör att de därmed kan hantera ett helt ärende själva, säger Tomas Österman, verksamhetsutvecklare med ansvar för Tambur på Bankföreningen.

I Tambur samlas den information som banker och mäklare måste utbyta inför ett bostadstillträde, till exempel kontrakt, uppgifter för lån och lösenkostnader. Hög säkerhet och spårbarhet är nyckelfunktioner för hanteringen av de konfidentiella uppgifterna. För identifieringen av mäklare och assistenter används BankID.

De förenklade processerna hos banker och mäklare kommer bostadsköparna och -säljarna till del i form av kortare väntetid.

- Målet var att en affär ska ta mindre än en halvtimme, men eftersom vi redan är där, när allt fungerar som det ska, siktar vi nu på 15 minuter, säger Tomas Österman.

Tambur har skapats av Bankföreningen tillsammans med ett antal bolånebanker. De två mäklarorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet har också varit delaktiga i arbetet. UC utvecklar och sköter driften av den tekniska plattformen och tjänsterna. Bankföreningen driver utvecklingen av tjänsterna.

- Det vi tittar på nu är att utveckla API:er, gränssnitt, mot mäklarnas system. I ett lite längre perspektiv finns idéer om att koppla ihop Tambur med exempelvis Lantmäteriet och ett bostadsrättsregister.

Tambur är öppet för anslutning för alla intresserade banker och mäklare.   

De åtta bolånebankerna som finansierat portalen är:
Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB, SEB, Skandia och Swedbank.

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 9