Bankfokus Nr 1, 2019

BOSTADSMARKNAD: Politisk vilja kan lösa bostadsmarknadens problem

Foto: iStock.com/RapidEye

Under 10 års tid har fokus varit på hushållens skuldsättning som har ansetts för stor. Men på senaste tiden har allt mer av debatten kommit att handla om situationen på bostadsmarknaden. Det håller inte längre att bara försöka pressa tillbaka skuldsättningen när de ökade bostadspriserna till stor del orsakas av bristen på bostäder.

Men vad beror underskottet av bostäder på, vad kan göras åt det och vem ska finansiera dem om inte hushållens skulder ska öka ytterligare? Och mer specifikt, hur ska unga hitta någonstans att bo?

Problemet är komplext och många är de som har åsikter eller förslag till lösningar. Här låter vi tre av dem som ofta syns i debatten komma till tals: Lennart Weiss, kommersiell direktör på bostadsföretaget Veidekke, John Hassler, professor i nationalekonomi och tidigare ordförande för Finanspolitiska rådet, samt Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister.

Per Bolund: Skatteöversyn skulle kunna leda till lättade kreditregler

John Hassler: Riskspridning viktigare än att hålla tillbaka skulderna

Lennart Weiss: ”Vem ska finansiera framtidens bostäder?”

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 9