Bankfokus Nr 1, 2019

Ny broschyr: Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare – vad gäller?

Bankföreningen har tagit fram en broschyr som innehåller den allra viktigaste informationen när det gäller bankärenden för en annan persons räkning.  Broschyren beskriver vilka möjligheter anhöriga har att hjälpa någon i sin närhet som blivit sjuk eller som av andra skäl inte kan ta hand om sin ekonomi. Den beskriver även vad en god man respektive förvaltare kan hjälpa till med. Broschyren svarar på de vanligaste frågorna och ger konkreta exempel. 

I broschyren beskriver vi också hur man upprättar en framtidsfullmakt för bankärenden. Den träder i kraft när man inte längre kan ta hand om ekonomiska eller personliga angelägenheter. För att få hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt för bankärenden har Bankföreningen även tagit fram en mall.

Broschyren finns att ladda ner i A4-format på Bankföreningens hemsida www.swedishbankers.se.  Där finns även mallen för framtidsfullmakt för bankärenden. Broschyren, tryckt i A5-format, kan också beställas hos Svenska Bankföreningen via e-post: info@swedishbankers.se.

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 9