Faktablad

Bankärenden för annans räkning

Hantering av tillgångar – pengar och annan egendom – för en annan persons räkning väcker många frågor. Det är viktigt att veta vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel.

För att kunna handla korrekt har Bankföreningen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram informationsbroschyren Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna.

Bankföreningen har också producerat sex faktablad med kortfattad information.

Här kan du ladda ner vår broschyr och faktablad för mer information om bankärenden för annans räkning (pdf-format).