Bankfokus Nr 1, 2019

Ny vägledning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Nu har Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, tagit fram en vägledning inom kundkännedom. Vägledningen tar bland annat upp flera frågor om verklig huvudman, men också frågor som till exempel vem som är kund vid fakturaköp och fakturabelåning och frågor som rör korrespondentförbindelser.

Arbetet fortsätter samtidigt med att ta fram ytterligare vägledning, både inom kundkännedom och på andra områden, såsom övervakning och rapportering samt intern kontroll. Planen är att under året få klart en vägledning som täcker relevanta kapitel i penningtvättslagen.

Simpt bildades 2016 i syfte att hjälpa banker och andra företag i den finansiella sektorn att tolka regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Regelverket är mycket omfattande och lämnar stort utrymme för tolkningar.

I Simpt deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Färdigställda vägledningar finns på hemsidan simpt.se.

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 9