Bankfokus Nr 1, 2019

Bankfokus Nr 1, 2019

Under 10 års tid har fokus varit på hushållens skuldsättning som har ansetts för stor. Men senaste året har allt mer av debatten kommit att handla om situationen på bostadsmarknaden. Vad beror underskottet av bostäder på, vad kan göras åt det och vem ska finansiera bostäderna om inte hushållens skulder ska öka ytterligare? Och mer specifikt, hur ska unga hitta någonstans att bo?

I detta nummer av Bankfokus låter vi tre av dem som ofta syns i debatten komma till tals: Lennart Weiss, kommersiell direktör på bostadsföretaget Veidekke, John Hassler, professor i nationalekonomi och tidigare ordförande för Finanspolitiska rådet, samt Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister.

Dessutom går Bankfokus igenom remissvaren som kommit in om Riksbankens e-kronaprojekt. Kritiken mot Riksbankens rapport har varit svidande. Regering och riksdag ska nu ta ett större ansvar för projektet.

Mer i Bankfokus: lär dig om Alternativa referensräntor, se hur tvångsinlösen av mark utan ersättning kan bli möjlig och läs om välkomna ändringar i penningtvättslagen.

Bankfokus NR 1 • MARS 2 0 1 9