Money Week

Money Week

Den 21-27 mars 2022 genomförs European Money Week för att uppmärksamma ekonomisk utbildning och öka medvetenheten om pengar och privatekonomi hos unga. En av aktiviteterna är Money Quiz - en frågetävling för högstadieelever med syfte att främja kunskaperna i privatekonomi. Money Quiz genomförs i hela Europa och Svenska Bankföreningen arrangerar det svenska mästerskapet.

Det är för för fjärde året i rad som European Money Quiz arrangeras av den Europeiska Bankföreningen i Bryssel. Tävlingen lockar tusentals ungdomar från 25 länder i Europa och är ett initiativ som fokuserar på ungas kunskaper i privatekonomi. Syftet är att förbättra kunskaperna i privatekonomi men även i matematik, cybersäkerhet och samhällskunskap. 

Tävlingen genomförs i två steg. Först det svenska mästerskapet där det kommer att vara möjligt att genomföra tävlingen under perioden 1-25 mars 2022.  Två elever från den vinnande klassen får sedan representera Sverige i Europafinalen som även i år sker online på grund av coronapandemin. Europafinalen går av stapeln i april (inget datum är ännu utsatt) och arrangeras av den Europeiska Bankföreningen.  

Money Quiz genomförs på plattformen Kahoot! med hjälp av mobiltelefon eller dator, och eleverna tävlar klassvis eller enskilt. Frågorna handlar om privatekonomi, men även om matematik, cybersäkerhet och samhällskunskap. (Tävlingsfrågorna är neutrala och det förekommer ingen produkt- eller företagsreklam.)

År 2021 deltog över 1 500 högstadieelever från hela landet. Vann gjorde klass 9S på Berzeliusskolan i Linköping som gick vidare till Europafinalen i Bryssel.

Alla högstadieklasser i Sverige är välkomna att vara med att tävla.

Vi kommer att lägga ut mer information om tävlingen i början av januari 2022

Har du frågor, kontakta gärna oss på Bankföreningen!

European Money Week är ett årligt initiativ som främjar ungas kunskaper i privatekonomi. Veckan sker samtidigt som OECD: s Global Money Week. Under denna vecka arrangeras hundratals olika aktiviteter av banker, bankföreningar och myndigheter i hela Europa för att öka barn och ungas kunskaper i privatekonomi.

En central aktivitet är European Money Quiz, som syftar till att förbättra kunskapen I privatekonomi hos högstadieelever. European Money Quiz arrangeras av den Europeiska Bankföreningen och för den svenska uttagningstävlingen ansvarar Svenska Bankföreningen.