Money Week

Money Week

Den 12-18 mars infaller Money Week 2018 i drygt 130 länder. Syftet är att rikta fokus mot barn, unga och deras kunskaper i privatekonomi. Under denna vecka anordnas för första gången Money Quiz i hela Europa för ungdomar mellan 13 och 15 år, för att förbättra kunskaperna i privatekonomi, matematik, cybersäkerhet och samhällskunskap. Tävlingen väntas locka tusentals ungdomar i 30 europeiska länder och finalen är i Bryssel. Alla högstadieklasser i Sverige är välkomna att vara med att tävla.

Tävlingen genomförs i två steg.

  1. Först det svenska mästerskapet där klasser eller enskilda skolelever tävlar mot varandra i hela Sverige via Kahoot!. Den klass som snabbast svarar rätt på 15 frågor utses till vinnare i landet.
  2. Två elever från den vinnande klassen får delta i Europafinalen tisdagen den 8 maj i Bryssel. Vinnarna får ett pris till sin klass och äran att vara europeiska mästare i privatekonomi i Money Quiz 2018.

OBS! Tävlingsfrågorna är neutrala och det förekommer ingen produkt- eller företagsreklam.

Svenska Bankföreningen gör det möjligt för den nationella vinnaren att delta i Europafinalen och betalar kostnaden för resa och logi för två elever och en medföljande vuxen (lärare eller förälder).

Tävlar gör följande 30 länder: Albanien, Belgien, Bulgarien, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein,  Litauen, Luxemburg, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige,  Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike .

Vet du någon skolklass som vill vara med och tävla?

Alla högstadieklasser i Sverige är välkomna att vara med att tävla.

Allt som behöver göras är att läraren uppger följande uppgifter i ett e-mail som skickas till moneyweek@swedishbankers.se:

Namn: 
e-mail adress: 
Skolnamn: 
Klassnamn: 
Kommun:

När uppgifterna är lämnade skickas en länk för att delta i tävlingen via Kahoot!

Länken är öppen under tävlingsperioden 12–18 mars 2018.

Tävlingen behöver dokumenteras genom att läraren tar en bild på vinnarens poäng. Bilden mailas därefter till moneyweek@swedishbankers.se. Det är viktigt att det framgår vilken klass det är, skolnamn samt kontaktuppgifter till ansvarig lärare.

Vad är Kahoot!?

Kahoot! är en gratis tävlingsbaserad utbildningsplattform för lärare med aktiva elever. Kahoots spelas bäst i grupp, exempelvis en klass. Deltagarna besvarar frågorna på sina egna elektroniska enheter, samtidigt som tävlingarna visas på en gemensam skärm som håller ihop lektionen. Det skapar en ”lägereld” som stimulerar de tävlande att titta upp och fira segrarna tillsammans.

 Besök GetKahoot.com för att lära dig mer.

 Besök Kahoots support