Penningtvätt

När banken inte får utföra tjänsten

Enligt penningtvättslagen får inte banken ingå en förbindelse med eller utföra transaktioner utan att känna till syftet med kundens verksamhet. Om det inte går att utläsa syftet med affärsrelationen eller med begärd transaktion måste banken inhämta mer information.

Det innebär att om du inte kan visa giltig id-handling eller lämna en tillfredsställande förklaring till varför du vill få en viss tjänst utförd, får inte banken utföra den önskade tjänsten.
 
Om lagen inte följs kan den enskilde banktjänstemannen bli straffad och banken drabbas av sanktioner från Finansinspektionen.
 
Om banken misstänker penningtvätt ska det rapporteras till Finanspolisen, en särskild enhet inom Rikskriminalpolisen.