Stibor

Om Stibor

Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) är administratör för Stibor med ansvar för att dagligen beräkna och publicera referensräntan.

Stibor är den referensränta som vanligen används i finansiella kontrakt avseende svenska kronor med rörlig räntebindning. Stibor används i obligationer och lån och i de flesta typer av ränte- och valutaderivat.

Stibor administreras av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF), som är ett dotterbolag till Svenska Bankföreningens dotterbolag Financial Benchmark Sweden (FBS). 

SFBF ansvarar för att anpassa Stibor till de krav och regelverk som ställs på en referensränta framförallt genom Benchmarkförordningen (BMR), EU:s lagstiftning (EU 2016/1011). Det pågående arbetet med att anpassa Stibor till BMR följs av Finansinspektionen, som är den myndighet som utövar tillsyn över Stibor.

Har du frågor om Stibor vänligen kontakta: 
SFBF:s hemsida 
SFBF: +46 8 437 379 60