Experter på Bankföreningen

Foton på våra experter

Bilderna får användas fritt för redaktionellt syfte i anslutning till artiklar och intervjuer. Ange alltid fotograf som källa vid användandet av bilderna.

Efternamnen i bokstavsordning

Fotograf: Håkan Flank


Linus Adolphson
Samhällskontakter
Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2

Åsa Arffman
Chefsjurist
Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2

Henrik Bergman
Avdelningschef, Finansiell infrastruktur
Vd, Bankinfrastruktur i Sverige AB

Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2Emil Boqvist
Värdepapper och kreditrisk samt ASCB
Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2
Agneta Brandimarti
Jurist

Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2

John Brovall
IT-strateg

Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2

Jessie Cargill-Ek
Jurist konsumentfrågor

Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2


Sara Edholm
Betalningar, regelverk och standardisering
Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2

Richard Edlepil
Skatt- och ställföreträdarfrågor
Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2


Sara Ekstrand
Jurist

Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2


Rickard Eriksson
Ekonom

Högupplöst bild 1

Peter Göransson
Ekonom

Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2

Johan Hansing
Chef ekonomi och analys
Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2

Catharina Hillström
Swedish Financial Benchmark Facility (Stibor)
Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2Magnus Jacobson

Finansiell Infrastruktur
Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2


Paula Kjellin
Rådgivare digitalisering
Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2


Christian Nilsson
Ekonom

Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2

Maria Olin
Kapitaltäckningsexpert

Högupplöst bild 1

Linnea Schönström
Rådgivare digitalisering

Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2

Mats Stenhammar
Redovisningsexpert

Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2

Helena Stjernstedt
Betalningar, regelverk och standardisering
Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2


Anne Sundqvist
Vd Financial Benchmarks Sweden AB
Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2


Jonny Sylvén
Ekonom

Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2Hanna Wetter

Svenska institutet mot penningtvätt, SIMPT

Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2


Jesper Vesterlund
Finansiell infrastruktur
Högupplöst bild 1, Högupplöst bild 2