Bankföreningens historia

Svenska Bankföreningens historia 1880-2022

Boken Svenska Bankföreningens historia 1880-2022 är en översikt av Svenska Bankföreningens historia från år 1880 till i dag.
  • Publishingspriset

    Publishingpriset är en årlig tävling för annonser, webbplatser, tidningar, tidskrifter, böcker, årsredovisningar och andra digitala och tryckta produkter samt filmer. Priset delas ut i ett antal kategorier inom digital och tryckt kommunikation samt film. 

Boken skildrar Bankföreningens historia men även utvecklingen av det svenska bankväsendet sedan 1880 och fram till idag. 

Centrum för Näringslivshistoria har på uppdrag av Svenska Bankerna sammanställt boken och den är layoutad och producerad av Priority Group.

Boken har blivit nominerad till Publishingpriset 2022 inom kategorin Verksamhetshistoria. 

Boken finns att beställa på info@swedishbankers.se och kostar 200 kronor.