Övriga frågor

Klagomål

Alla banker har rutiner för att hantera sina kundklagomål. Rutinerna kan skilja sig åt mellan bankerna, men generellt fungerar de så här:

1. Vänd dig till din bank

Om du inte är nöjd med bankens handläggning av ditt ärende ska du så snart som möjligt klaga direkt hos din bank. Vänd dig i första hand direkt till den som mottog eller utförde uppdraget du är missnöjd med. Blir du inte nöjd med beskedet du får kan du gå vidare inom banken och vända dig till bankens klagomålsansvarige. Kontaktuppgifter till dem får du av din bank.

2. Kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Du kan också diskutera ditt ärende med Konsumenternas Bank- och finansbyrå, som är en självständig och obunden rådgivningsbyrå, vars uppgift är att hjälpa dig.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå ›

I många kommuner kan du också vända dig till konsumentvägledaren. Konsumentvägledaren i din kommun finner du på: 

Konsumentverkets webbplats ›

3. Klaga hos Allmänna reklamationsnämnden

Kommer du inte överens med din bank kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden (ARN.) Det är bara du som konsument som kan göra anmälan.

Observera att en anmälan till ARN måste ske inom sex månader från det att banken första gången helt eller delvis avvisade dina krav. Om banken över huvud taget inte svarar på din reklamation räknas det som om han/hon avvisat dina krav.