Faktablad

Byta bank - bankgemensamma rutiner

För att underlätta för dig att byta bank har Bankföreningen, tillsammans med sina medlemsbanker, utarbetat gemensamma rutiner för att byta bank. Under förutsättning att du har lämnat komplett information till din nya bank ska bankbytet normalt inte ta längre tid än 3 - 5 vardagar.

Gå igenom din ekonomi och se över vilka tjänster du har kopplade till ditt nuvarande konto och vad du vill flytta med till din nya bank. Informationen hittar du på kontoutdrag och årsbesked eller i din internetbank.

Vänd dig sedan till din nya bank som hjälper dig att öppna nya konton och tjänster samt att avsluta konton och tjänster hos din gamla bank.

Här kan du ladda ner checklista samt information om vad du som kund bör tänka på när du ska byta bank.