Myter om banksektorn

"Bankerna gör övervinster"

De fyra stora svenska bankernas lönsamhet var 2021, liksom föregående år, lägre än snittet för de mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen.

Fakta om Bankvinster

Bankföreningen gör varje år en sammanställning över hur lönsamheten ser ut för bankerna jämfört med andra stora företag på Stockholmsbörsen. Avkastningen på eget kapital jämförs för de mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen (OMXS30)*.

Att säga att lönsamheten i ett företag bara skulle avspeglas i avkastningen på kapitalet är visserligen en betydande förenkling. Det är dock ett sätt att mäta lönsamheten i börsnoterade företag som möjliggör jämförelser mellan företag i olika branscher.

Överlag var lönsamheten god bland de undersökta företagen. Högst lönsamhet hade Atlas Copco, med 30 procent i avkastning på eget kapital. Den genomsnittliga avkastningen på eget kapital för alla företag var 15,5 procent under 2021, vilket kan jämföras med 11,4 procent året före. Det förbättrade avkastningen förklaras framför allt att Covid-19 påverkade resultatet negativt för de flesta företag 2020.

De fyra bankerna på OMX30 redovisar en genomsnittlig avkastning på 12,0 procent vilket är 3,7 procentenheter högre än förra året. Övriga företags avkastning var i genomsnitt 16,1 procent; en ökning med 4,2 procentenheter jämfört med förra året.

I diagrammet visas avkastningen på eget kapital för de företag som ingår i Bankföreningens jämförelse.

 

*Två investmentbolag, Kinnevik och Investor, har plockats bort i jämförelsen då deras vinster huvudsakligen är ett resultat av de andra företagens utveckling.