Bankföreningen i EU

Bankföreningen i EU

Merparten av de lagar och regler som de svenska bankerna har att förhålla sig till beslutas inom EU. Bankföreningen arbetar därför medvetet med att följa och påverka de aktuella EU-processerna. En stor del av Bankföreningens EU-arbete sker genom European Banking Federation (EBF), som är de europeiska ländernas gemensamma bankförening som har sitt säte i Bryssel.
  • Prenumerera på EU-Nytt

     

ebf-logo.png

EBF:s uppgift är att vara språkrör mot EU:s institutioner, som EU-kommissionen, Europaparlamentet och Ministerrådet. EBF:s kansli leds av en generalsekreterare och har cirka 30 anställda.

Bankföreningens vd Hans Lindberg representerar Bankföreningen i EBF:s verkställande kommitté. Bankföreningen är även representerad i EBF:s underkommittéer, som bland annat behandlar frågor inom skatteområdet, redovisning, kapitaltäckning och bankteknik etc.

Bankföreningen är på motsvarande sätt engagerad inom European Mortgage Federation (EMF) en samarbetsorganisation i Bryssel för europeiska hypoteksbolag, samt inom Eurofinas och Leaseurope, som är samarbetsorgan för europeiska finansbolag.

Bankföreningen deltar dessutom i flera andra internationella organ som till exempel European Payments Council (EPC) och International Chamber of Commerce (ICC). Sedan 2012 är Bankföreningen medlem i Institute for International Finance (IIF).

Uppdaterad i januari 2016.