Bankföreningen i EU

Bankföreningen i EU

Merparten av de lagar och regler som de svenska bankerna har att förhålla sig till beslutas inom EU. Bankföreningen arbetar därför medvetet med att följa och påverka de aktuella EU-processerna. En stor del av Bankföreningens EU-arbete sker genom European Banking Federation (EBF), som är de europeiska ländernas gemensamma bankförening som har sitt säte i Bryssel.

European Banking Federation är banksektorns röst i Europa och består 32 nationella bankföreningar som tillsammans representerar cirka 3 500 banker - stora och små - med cirka två miljoner anställda. 

EBF har till uppgift är att vara språkrör mot EU:s institutioner, som EU-kommissionen, Europaparlamentet och Ministerrådet.

EBF:s kansli leds av en generalsekreterare och har cirka 30 anställda.

Bankföreningens vd representerar Bankföreningen i EBF:s verkställande kommitté och Bankföreningens ordförande är ledamot i EBF:s styrelse.

Bankföreningen är även representerad i EBF:s underkommittéer, som bland annat behandlar frågor inom skatteområdet, redovisning, kapitaltäckning och bankteknik etc.

Bankföreningen är på motsvarande sätt engagerad inom European Mortgage Federation (EMF) en samarbetsorganisation i Bryssel för europeiska hypoteksbolag, samt inom Leaseurope, som är samarbetsorgan för europeiska finansbolag.

Bankföreningen deltar dessutom i flera andra internationella organ, som till exempel European Payments Council (EPC) och International Chamber of Commerce (ICC) samt medlem i Institute for International Finance (IIF).