Hållbarhet

Hållbar byggbransch

Svenska Bankföreningens dotterbolag Bankinfrastruktur i Sverige AB (BSAB) har en ny webbplats. Här hittar du information om Hållbar byggbransch.

Hållbar byggbransch är ett initiativ bland banker och kreditinstitut i Sverige som syftar till att motverka ekonomisk kriminalitet i byggbranschen samt verka för en sund konkurrens och att mänskliga rättigheter respekteras. I vår kreditgivning fördjupar vi kraven på våra kunder i branschen och vill att de ökar sina kontroller, inklusive att underleverantörer i alla led följer uppsatta regler.

Läs mer på:

BSAB | Hållbar byggbransch (bankinfrastruktur.se)