Faktablad

Att bli bankkund

För att bli kund i en svensk bank måste du kunna identifiera dig och svara på frågor om varför du behöver ett bankkonto. Här får du vägledning om vilken information banken behöver från dig när du besöker ett bankkontor.

Identifiering

Om du har ett svenskt personnummer
Du måste, som huvudregel, kunna identifiera dig med en giltig svensk identitetshandling.

Om du saknar svenskt personnummer

 1. Du måste kunna identifiera dig med ett giltigt nationellt pass eller annan identitetshandling med foto som visar ditt medborgarskap. Observera att banken kan komma att begära att du även presenterar andra handlingar.
 2. Om du saknar giltig identitetshandling ska du med andra handlingar kunna visa vem du är och ditt medborgarskap.
 3. Du måste lämna uppgifter om din adress.

Behov av bankkonto

Du måste kunna förklara varför du behöver ett bankkonto och hur du kommer att använda kontot. Det kan vara för att sätta in din lön eller annan ersättning, betala hyra eller att spara. Banken kan också ställa andra frågor till dig för att få mer kunskap om dig som kund.

Rätt till bankkonto…

Möjligheten att få tillgång till bankkonto, som omfattas av den  statliga insättningsgarantin, och till grundläggande betaltjänster står i princip öppen för alla personer.  Detta gäller oavsett vilket medborgarskap du har och oavsett om du har ett svenskt personnummer.

…men, i vissa fall måste banken neka dig att öppna konto

Banken får inte öppna konto om:

 • banken inte kan identifiera dig på ett tillräckligt säkert sätt
 • banken bedömer att den information som du lämnar om varför du vill öppna ett konto inte är tillräcklig
 • banken genom att öppna ett konto bryter mot någon regel i lag eller föreskrift.

Banken får också neka dig ett konto om du tidigare varit ohederlig mot banken.

Tänk på att …

 • Du måste kunna förstå bankens frågor och svara på dem.
 • Du måste också kunna förstå den information som du får från banken.
 • Om du behöver någon som översätter åt dig bör du ta med en sådan person till mötet med banken.
 • Ditt konto och andra banktjänster får inte användas av någon annan utan att avtal om det finns med banken. 
 • Banken kommer att fråga var dina pengar kommer från.
 • Banken kan komma att ställa ytterligare frågor eller ställa andra krav.