Money Week

Vad är Money Week?

Den 12-18 mars inföll Money Week 2018 i drygt 130 länder. Syftet är att rikta fokus mot barn, unga och deras kunskaper i privatekonomi. För första gången kommer man att anordna ett Money Quiz i hela Europa för ungdomar mellan 13 och 15 år.

Money Week är ett årligt initiativ som främjar kunskap i privatekonomi över hela världen. Veckan organiseras av myndigheter, organisationer och banker i mars varje år då hundratals aktiviteter genomförs för att öka barn och ungas kunskaper i privatekonomi.

Förra året uppskattades det att Money Week bara i Europa omfattade 10 000 aktiviteter och nådde runt 350 000 barn och unga.
Bland annat inledde Bankföreningen veckan med ett lunchseminarium om barn och ungdomars lärande.

Twitter: @EUMoneyWeek

Facebook: /EuropeanMoneyWeek