Money Week

Vad är Money Week?

Den 25-31 mars infaller Money Week 2019 i drygt 130 länder. Det är ett årligt initiativ som främjar kunskap i privatekonomi över hela världen. Veckan organiseras av myndigheter, organisationer och banker i mars varje år då hundratals aktiviteter genomförs för att öka barn och ungas kunskaper i privatekonomi.

Förra året arrangerade den Europeiska Bankföreningen ett Money Quiz för ungdomar i hela Europa mellan 13 och 15 år. Svenska Bankföreningen anordnade det svenska mästerskapet och representanter från den vinnande klassen tävlade för Sverige i finalen i Bryssel. Tävlingen kommer att genomföras även under 2019.

Money Week omfattade bara i Europa 10 000 aktiviteter och nådde runt 350 000 barn och unga. 

Twitter: @EUMoneyWeek

Facebook: /EuropeanMoneyWeek