Money Week

Vad är Money Week?

Money Week är en global temavecka för att öka barn och ungas kunskaper i framförallt privatekonomi men även matematik, cybersäkerhet och samhällskunskap. Ett flertal banker, myndigheter, organisationer och företag anordnar aktiviteter under veckan. Insatserna i Sverige 2019 ledde till att över 10 000 unga nåddes med kunskap i privatekonomi.

Förra året arrangerade den Europeiska Bankföreningen en digital frågesport -  Money Quiz - för ungdomar i hela Europa mellan 13 och 15 år. Svenska Bankföreningen anordnade det svenska mästerskapet och representanter från den vinnande klassen tävlade för Sverige i finalen i Bryssel. Tävlingen kommer att genomföras även under 2020, den 23-27 mars. (Se Money Week 2020)

Det globala initiativet samordnas av Child & Youth Finance International (CYFI). Läs mer här.

Information om Money Week finns även på European Banking Federations hemsida

Facebook: /EuropeanMoneyWeek