Remissvar

Ekonomiska sanktioner mot terrorism (SOU 2018:27)
Betänkandet Gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20)
Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115)
Consultation on the finalisation of Basel III
Kreditreglering
Nya regler om betaltjänster
Loading...

Har du frågor om remissvaren

En viktig uppgift för Bankföreningen är att vara remissinstans i ärenden av betydelse för medlemsföretagen. Bankföreningen framför också sina synpunkter aktivt genom framställningar till riksdag, regering och olika myndigheter. Om du inte hittar det du söker, kontakta: CATHRINE BERGSTRÖM cathrine.bergstrom@swedishbankers.se +46 (0)8 453 44 21