Bankfokus Nr 4

Viktigaste frågorna för den finansiella sektorn 2017 -Enkät

Utifrån din roll, vad ser du som de viktigaste frågorna för den finansiella sektorn 2017?

Monika Johansson, på Bankenheten på Finansdepartementets Finansmarknadsavdelning

■ - Eftersom jag jobbar med betaltjänster är det svenska genomförandet av nya betaltjänstdirektivet, PSD 2, en viktig fråga nu. Direktivet ska göra det både säkrare och enklare för konsumenterna och se till att vi får in lite nya aktörer på marknaden – modernisera bankbetalningsmarknaden helt enkelt. Jag tror också att bankerna själva jobbar för att modernisera sig. Det verkar som att de ger sig in i nya sektorer, så fintechfrågorna är också jätteviktiga.

 

Jan Wolter, analyschef Europeiska Banker på Crédit Suisse

- Om jag tittar på europeiska och svenska banker så är två frågeställningar centrala. Den ena är: vad kommer man få klart under 2017 i termer av banklagstiftning som Baselkommittén och Europakommissionen har arbetat med under ganska många år? Investerarkollektivet har åsatt banker en rabatt eftersom den regulatoriska osäkerheten har varit stor under de senaste fem, sex åren.

- Den andra frågan är: kommer räntorna att vända upp? Sverige har, tillsammans med Schweiz, Japan och Danmark, de lägsta räntorna i världen; det påverkar banksystemets intjäning negativt och kan även påverka finansiell stabilitet på längre sikt, om tillgångsbubblor har byggts upp. Både regelverk och ränteläge är faktorer som påverkar bankräntabilitet i stor utsträckning, och framförallt i negativ riktning de senaste åren.

 

Eva de Falck, chefsjurist och chef för Group Legal på Swedbank

- Eftersom jag jobbar inom det juridiska området så är regelverksfrågorna centrala och att få dem att gå ihop med övriga parametrar och nyckeltal. Till exempel vilken avkastning som är rimlig i förhållande till ökade regleringar, ökat skattetryck och buffertkrav.

- Och sedan förstås digitaliseringen och utvecklingen med konkurrens från fintechbranschen. Det är någonting som bankbranschen jobbar jättehårt med och måste förhålla sig till. Samtidigt har det kommit fram på ett intressant sätt här på Bankmötet, att det är viktigt att bankerna inte enbart handlar om algoritmer, utan att det faktiskt är människor bakom, och att många kunder vill ha någon form av personlig kontakt. Man vill känna sig sedd av banken. Sedan tror jag att det personliga kan se väldigt olika ut för olika kunder. Man måste lyssna på kunderna och se vad de vill ha. Många yngre tycker att det är personligt med en chatlinje där man kan ställa frågor, medan andra kunder hellre vill ha en personlig rådgivare som man kan ha en relation till.

- Allt detta är förstås kopplat till makroperspektivet, och den osäkerhet som finns i omvärlden just nu, med politisk osäkerhet och populism i både Europa och USA. Hur kommer det att påverka bankerna?

 
 

Per Henriksson, chefsjurist Sverige på DNB Bank

- Jag tror att finanssektorn under 2017 rullar på som vanligt. Men det finns ganska mycket osäkerhet kring vad som kommer att hända i framtiden, vilka nya regelverk som träder i kraft och så vidare. Det gäller att vi är förberedda på den utveckling vi ser, så vi snabbt kan anpassa oss.

- Där vi däremot ser en tydlig utveckling är inom fintech. Det kommer utveckling kring nya produkter och annat som påverkar vår bransch. Utvecklingen går dessutom väldigt fort och vi måste vara förberedda och se till att hela tiden vara relevanta för våra kunder och deras behov. Den resan har vi redan börjat, men den intensifieras säkert under 2017.

 
 

Pär Holmbäck, senioranalytiker vid avdelningen för finansiell stabilitet på Riksgälden

- Jag tror att tisdagens händelse i USA (amerikanska presidentvalet, red) kommer att skapa svallvågor som kan ge stora effekter för finansbranschen. Om Donald Trump gör det han sagt sig vilja göra, kan det få stora effekter för världsekonomin och därmed på våra finansiella marknader. Men det vet vi ju ännu inte, så det återstår att se.

 

Publicerad den 13 december 2016