Bankfokus Nr 4

Bankerna måste ha råd att ha människor på kontoren

- Näringslivsprofil vill se fokusering på kundkontakter. Den stora utmaningen för svenska banker ligger i att hantera relationerna med mindre och medelstora företag. Medan stora företag i regel inte har några problem med sina bankkontakter, så krävs ett annat handlag och en annan strategi när det gäller hur bankerna hanterar sina kontakter med mindre företagare, sa Leif Östling, ordförande för Svenskt Näringsliv.

– Det viktigaste är att det finns en lokal förankring. Det måste finnas ett ansikte, en person som företagaren kan resonera med.

Näringslivsprofilen och ordföranden för Svenskt Näringsliv Leif Östling var en av dem som stod för kundperspektivet på Bankmötet. Han betonade hur viktigt det är att bankerna hanterar sina kundrelationer, och främst då relationerna med mindre företag.

– Stora företag har ofta inget problem med det här. De kommer fram direkt och kan också konsten att tala med bankerna, sade Leif Östling, som menade att med mindre företag är det en helt annan sak.

– Bankerna måste också förklara hur det förhåller sig. De måste vara väldigt pedagogiska, fortsatte Leif Östling, som menade att entreprenörer och småföretagare av naturliga skäl inte har samma typ av kunskaper som storföretagens ekonomichefer.

– Fortfarande är det så att kreditprövningen måste ske ute på företagen, sade Leif Östling, som menade att detta kräver att banken känner företaget.

Behovet av effektiviseringar, fortsatt digitalisering och stängda bankkontor var inget som låg högt upp på den tidigare företagsledarens prioriteringslista när det gäller bankerna. Istället kännetecknades budskapet av ”back to basic.”

– Vi måste ha råd att ha människor ute på kontoren som kan träffa kunderna, sa Leif Östling, som ansåg att det inte finns någon motsättning mellan att vara effektiv och att ha en god relation med kunderna.

Ur ett företagarperspektiv tog han också upp frågan om negativa räntor och Riksbankens strävan att hålla en svag växelkurs och få upp inflationen.

– Får vi en inflation på 2-3 procent så får vi i nästa steg också kostnadsökningar i form av löneökningar på 2-3 procent, sa Leif Östling. Han ansåg att det är långt ifrån säkert att dessa löneökningar motsvaras av en produktivitetsökning i samma storleksordning.

– Det finns något i det här som gör att jag får fjärilar i magen, erkände han.

Även Företagarnas ordförande Monica Lindstedt tog under det efterföljande panelsamtalet upp hur viktigt bankens möte med kunden är. Bankerna måste prioritera att det finns riktiga människor, som är kunniga i risk och entreprenörskap, som har tid att möta kunderna, sa hon. Hon sa också att kunderna inte bryr sig det minsta om vilka eventuella utmaningar bankerna har; bankerna har bara att leverera de tjänster som kunderna vill ha. Kunderna får inte bli lidande av att så mycket av bankernas tid går åt till regelefterlevnad, eller för den delen åt opersonliga ”algoritmer”.

Text: Pär Krause, Bodil Bjerre Sekund

Publicerad den 13 december 2016