Bankfokus Nr 4

Viktiga vägval i fokus på Bankmötet

I november hölls det årliga Bankmötet då Bankföreningen bjuder in bransch, myndigheter och politiker för att ta upp aktuella frågor. Årets tema var Viktiga vägval, vilket syftade på de kommande besluten i Baselkommittén, EU och Sverige angående finansregleringar. Men det kom även att handla om klimat och kundrelationer.

Huvudtalaren denna dag var Europeiska centralbankens vice ordförande Vítor Constâncio som talade om den europeiska bankmarknadens utmaning att anpassa sig till ett läge med extremt låga räntor, många nya regler och konkurrens från icke-traditionella finansföretag. Närmast förvånad noterade han de svenska bankernas styrka och goda lönsamhet – trots minusränta - och angav god kredithantering och kostnadskontroll som skäl.

I Basel, EU och Sverige håller beslut på att fattas som kommer att påverka den svenska ekonomin på lång sikt. Högre kapitalkrav på bankerna och en extra löneskatt på finanssektorn kan enligt undersökningar dämpa tillväxten i Sverige och resultera i färre jobb. Riksbankschef Stefan Ingves hävdade dock att högre kapitalkrav nästan alltid är bra för tillväxten, medan finansmarknadsminister Per Bolund tog upp klimatförändringarna som en allt viktigare systemrisk för finansmarknaden

Men trots alla utmaningar som bankerna har eller står inför, är kunderna det som är viktigast för bankerna. Leif Östling, ordförande för Svenskt Näringsliv, sa att bankerna måste fokusera på kundkontakten. Monica Lindstedt, Företagarnas ordförande, påtalade att kunderna inte bryr sig det minsta om vilka eventuella svårigheter bankerna har; de har bara att leverera de tjänster som kunderna vill ha.

Publicerad den 13 december 2016