Bankfokus Nr 4

Bankfokus Nr 4

När Vítor Constâncio, vice ordförande på Europeiska centralbanken, besökte Stockholm i november talade han om den europeiska bankmarknadens utmaning att anpassa sig till den rådande ekonomiska situationen. De svenska bankernas styrka och goda lönsamhet framstår som ett undantag, noterade han. Läs mer i det nya numret av Bankfokus.

Hans Lindberg, Bankföreningens vd, skriver i en kommentar inför slutförhandlingarna i Basel, att det är viktigt att svenska och europeiska förhandlare håller fast vid att riskviktsgolv inte bör införas i det nya Basel 3-regelverket.

En ny lag om framtidsfullmakter, en ny form av ställföreträdarskap för vuxna, föreslås. Bankföreningen anser att det bör införas ett nationellt register så att bankerna kan kontrollera fullmaktens existens och ikraftträdande.