Bankfokus Nr 4, 2017

Simpt lanserar vägledning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

I november lanserade Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, en vägledning i allmän riskbedömning. Det är den första i raden av vägledningar för hur reglerna mot penningtvätt och finansiering av terrorism bör tolkas och tillämpas av företagen i den finansiella sektorn.

Hanna Wetter, projektledare på Simpt

   Vägledningen behandlar hur olika produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. I fokus står de frågeställningar som har identifierats av medlemsföretagen. Härnäst kommer en vägledning för kundkännedom, där frågor om bland annat verklig huvudman är prioriterade.

– Avsikten är att de vägledningar Simpt tar fram ska vara breda och väl förankrade samt tillämpas av företagen i den finansiella sektorn. Vi är också måna om att ha en bra dialog med bland andra Finansinspektionen om hur reglerna ska tolkas för att skapa en bättre förutsebarhet i tillämpningen, säger Hanna Wetter, projektledare på Simpt.

Simpt bildades för ett år sedan i syfte att hjälpa banker och andra företag i den finansiella sektorn att tolka lagar och regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Regelverket är mycket omfattande och lämnar stort utrymme för tolkningar.

– Det visade sig att det finns en stor osäkerhet kring vad som egentligen krävs av företagen. Dessutom kan det uppstå krockar med andra regelverk, säger Hanna Wetter.

Vägledningen finns på Simpts hemsida simpt.se.

I Simpt deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.

 

 

Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 7