Bankfokus Nr 4, 2017

Regeringen godkänner skärpt amorteringskrav

Den 30 november stod det klart att regeringen godkänner Finansinspektionens förslag till skärpt amorteringskrav. Finansinspektionens styrelse fattade sedan det formella beslutet om kravet den 11 december. De nya reglerna träder i kraft 1 mars 2018.

   Det skärpta amorteringskravet innebär att nya bolånetagare med bolån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet. Ett nytt lån med belåningsgrad över 70 procent, och där låntagarens skuldkvot är större än 4,5, måste således amorteras med minst 3 procent per år.

- Vi står fast vid att den föreslagna skärpningen av amorteringskrav har mer negativa än positiva effekter och att den därför inte bör genomföras. Reglerna är väldigt komplexa och kommer att ytterligare försvåra rörligheten på bostadsmarknaden, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

- Att köpa en bostad är ofta ett hushålls största investering i livet. Bostadsmarknaden måste därför präglas av långsiktiga regler. Att införa nya amorteringskrav mindre än två år efter att det nuvarande kravet trädde i kraft, och innan effekterna har kunnat analyseras, går emot principen om långsiktighet och förutsägbarhet, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

 

 

Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 7