Bankfokus Nr 4, 2017

Bankfokus Nr 4, 2017

Detaljregleringen av den svenska kreditmarknaden är på väg att bli påtagligt omfattande, långtgående och snårig. Motiven för detta är högst oklara, skriver Bankföreningens vd Hans Lindberg i detta nummer av Bankfokus, apropå de aktuella besluten om amorteringskrav, vidgat mandat för Finansinspektionen och förslaget att ge Finansinspektionen rätt att bestämma om formerna för bankernas kreditprövning.

 

 De nya svenska regleringarna kommer samtidigt som flera viktiga spelregler på den internationella bankmarknaden håller på att förändras, såsom Baselreglerna och relationen mellan Storbritannien och EU. Som om detta inte vore nog håller digitaliseringen på att förändra spelplanen för branschen. Förändring var temat för årets upplaga av Bankmötet som i november samlade företrädare från bransch, myndigheter och politikerhåll.

Bland talarna fanns Martin Merlin, direktör vid EU-kommissionens generaldirektorat för finansiella frågor, Fisma, samt Charlotta Wark, ansvarig för digitala tjänster inom finansiell sektor på Tieto. Är man inte med på vad som händer just nu med digitaliseringen så har man inte längre någon kund, var hennes drastiska budskap.

Dessutom i Bankfokus: Riksbanken vill börja samla in personuppgifter, vilket Bankföreningen och Datainspektionen är kritiska till. Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, lanserar vägledning mot penningtvätt och terrorismfinansiering.

 

 

Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 7