Bankfokus Nr 4, 2017

Nyheter om konsumentkrediter

Regeringen har lämnat ett lagförslag för högkostnadskrediter. Bland annat införs ett räntetak. Högsta Förvaltningsdomstolen har vidare kommit med ett avgörande i vad som ibland kallas H&M-målet, om vilka krav som ska ställas på kreditprövningar.

   Konsumentskyddet på kreditmarknaden har uppmärksammats i olika sammanhang. Snabblånemarknaden har länge varit omtalad för dyra lån och oförmånliga villkor och Bankfokus har tidigare berättat om den utredning som regeringen tillsatte.

I slutet på november överlämnade regeringen ett lagförslag till Lagrådet som bygger på utredningens förslag. För så kallade högkostnadskrediter som har en effektiv ränta på minst 30 procent införs ett tak på 40 procent effektiv ränta (baserat på dagens ränteläge).

Likaså införs ett kostnadstak för denna typ av lån som innebär att vid ett lån på exempelvis 1 000 kronor ska konsumenten inte behöva betala mer än totalt 2 000 kronor. Förslaget innehåller också andra begränsningar för denna typ av lån, exempelvis att lånet inte ska kunna förlängas mer än en gång och att särskild information ska lämnas i marknadsföringen att det rör sig om en högkostnadskredit.

I mitten av november kom Högsta Förvaltningsdomstolen med sitt avgörande i vad som ibland kallats H&M-målet (mål nummer 529-16) om vilka krav som ska ställas på kreditprövningar. Konsumentverket har hävdat att information måste hämtas in direkt från konsumenten om hans eller hennes inkomster, utgifter etc.

Högsta Förvaltningsdomstolen gick dock på H&M:s linje och fann att konsumentkreditlagen inte innehåller någon skyldighet att inhämta information direkt från konsumenten utan att man i varje enskilt fall, med beaktande av de särskilda omständigheterna i det fallet, ska bedöma om uppgifterna är tillräckliga. För den typ av mindre krediter som bolaget ger till dem som köper deras egna varor bedömdes det räcka med en kreditprövning baserad dels på bolagets egen kännedom om kunden, dels på ett så kallat scoringvärde för konsumenten som grundas på uppgifter från offentliga register och företagets egen databas.

Processen har följts med intresse av bankerna och andra kreditgivare eftersom domen skulle kunna påverka bankernas kreditprocesser. Konsumentverket har uppgivit att man nu ska analysera domen innan myndigheten tar ställning till om man anser det finns skäl att föra ännu ett ärende till domstol för att få praxis vilka krav som ska ställas på kreditprövningen när förutsättningarna ser annorlunda ut än i H&M-målet.

 

 

Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 7