Bankfokus Nr 4, 2017

Informationssatsning för teknikovana

Digitaliseringen är i högsta grad kunddriven, då kunder vill kunna göra bankärenden när- och varsomhelst. Men det finns konsumentgrupper som får problem när utvecklingen går fort fram. Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund har tagit initiativ till en informationssatsning, som ska lanseras i början av 2018.

   Det handlar bland annat om att nå dem som redan är uppkopplade men känner tvekan att göra sina bankärenden digitalt.

- Vi ska berätta om de möjligheter till exempel Bank-ID öppnar för kontakter med myndigheter, apotek och bank. Vi ska också berätta om säkerheten; att internet- och mobilbanken håller en hög säkerhetsnivå, och så förstås vad man ska tänka på för att undvika olika typer av internetbedrägerier, berättar Anders Dölling, som arbetar med konsumentfrågor på Bankföreningen.

Andra känner kanske inte till att det finns andra alternativ än att göra bankärenden på bankkontoret. Telefonbanken ger stora möjligheter att göra de flesta typer av bankaffärer, och brevgiro erbjuds fortfarande av en del banker för att göra betalningar.  

Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund träffar under hösten representanter från bankerna, olika myndigheter och pensionärsorganisationer för att diskutera vad som är viktigt att tänka på för att informationen ska bli ändamålsenlig.

- Arbetet pågår för fullt och det är för tidigt att berätta precis hur upplägget blir. Men det blir bland annat en webbplats som ett nav för information och inspiration för dem som är nyfikna men ännu inte har tagit steget att hitta nya vägar till banken. Där ska även anhöriga, bankanställda, seminarieledare på pensionärsorganisationer och andra kunna hitta material som de kan använda i kontakten med dem som behöver stöd och uppmuntran, säger Anders Dölling.

 

 

 

Bankfokus NR 4 • DECEMBER 2 0 1 7